Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Spotkania z Poezją Warmińską 2005

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Druga edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją Warmińską” zorganizowana 23 kwietnia 2005 r. w Jonkowie.

Opis

Konkurs zorganizowany został 23 kwietnia 2005 r. w Szkole Podstawowej w Jonkowie. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Bukwałdu, Gietrzwałdu, Purdy, Jonkowa, Mostkowa, Nowego Kawkowa, Świątek i Wrzesiny. Organizatorkami konkursu oraz autorkami scenariusza imprezy były nauczycielki polonistki: Eliza Borowska ze Szkoły Podstawowej w Jonkowie oraz Iwona Szamańska z Gimnazjum w Jonkowie. Jury oceniało interpretację utworów poetyckich, ich dobór oraz wykonanie. Wyłoniono zwycięzców i wyróżnionych w kategoriach wiekowych: klasy I-III szkół podstawowych, IV-VI szkół podstawowych, klasy I – III gimnazjum. Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymały nagrody książkowe i dyplomy uznania.

Program

W części pozakonkursowej spotkania odbyły się występy artystyczne dzieci i młodzieży ze szkół jonkowskich oraz wykład dra Sławomira Augusiewicza, pracownika naukowego Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na temat historii Warmii. Główną część spotkania stanowiły recytacje poezji warmińskiej.

Jury

Bibliografia

  1. Syrwid, Robert: Warmińska gmina Jonkowo. Historia i współczesność / Robert Syrwid. – Jonkowo : Wydawnictwo GOK Jonkowo, 2010. – S. 132.