Międzynarodowy Plener Plastyczny W co wierzymy? W pejzażu iławskim

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Jedna z prac powstałych podczas pleneru[1]. Z zaproszenia na wernisaż wystawy
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie
Jedna z prac powstałych podczas pleneru[2].Z zaproszenia na wernisaż wystawy
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie
Jedna z prac powstałych podczas pleneru[3].Z zaproszenia na wernisaż wystawy
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie
Jedna z prac powstałych podczas pleneru[4].Z zaproszenia na wernisaż wystawy
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie
Jedna z prac powstałych podczas pleneru[5].Z zaproszenia na wernisaż wystawy
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Międzynarodowy projekt artystyczny zorganizowany w w dniach 26 czerwca-6 lipca 2008 r. w Szałkowie koło Iławy w pensjonacie Haidysówka Ahoj!.

Organizatorzy

 • Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży

Cele projektu

 • zapoznanie zagranicznych uczestników pleneru z tradycjami kulturalnymi regionu Warmii i Mazur oraz jego krajobrazem
 • integracja lokalnego środowiska artystycznego
 • nawiązanie więzi artystycznych między artystami z Polski i z zagranicy

Przebieg

Opisywana impreza zgromadziła artystów z kraju (w tym z regionalnych) oraz z zagranicy – Ukrainy, Białorusi, Rosji i Litwy. Podczas Pleneru powstały liczne dzieła, które następnie wyeksponowano na wystawie poplenerowej w Galerii Rynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Wernisaż ekspozycji, zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, miał miejsce 28 listopada 2008 r. Łączny czas ekspozycji: do 7 stycznia 2009 r.

Uczestnicy

 • Lech Abłażej (Łomża)
 • Teresa Adamowska (Wilno; Litwa)
 • Krystyna Bałachowicz (Wilno; Litwa)
 • Aleksander Grzybek (Białystok)
 • Bożena Elżbieta Grzybek (Białystok)
 • Tatiana Gubina (Kijów; Ukraina)
 • Joanna Jeziorska (Łódź)
 • Wiktor Kabac (Hajnówka)
 • Kazimierz Kalkowski (Gdynia)
 • Małgorzata Kapłan (Warszawa)
 • Maciej Kędzielawski (Łódź)
 • Stanisław Kędzielawski (Łódź)
 • Nina Krymowa (Kaliningrad; Rosja)
 • Nadieżda Matwiejewa (Kaliningrad; Rosja)
 • Michaił Matwiejew (Kaliningrad; Rosja)
 • Wiesław Osewski (Suwałki)
 • Natalia Pastuszenko (Kijów; Ukraina)
 • Władimir Pipin (Mińsk; Białoruś)
 • Grażyna Sendrowicz (Iława)
 • Iwona Sielska (Łomża)
 • Hanna Starowojtowa (Mińsk; Ukraina)
 • Andrzej Strumiłło (Maćkowa Rola)
 • Wiesław Andrzej Szumiński (Suwałki)
 • Agata Topolewska (Iława)
 • Adam Tymiński (Łomża)
 • Andriej Warabjou (Mohylew; Białoruś)

Bibliografia

 1. W co wierzymy? : w pezjażu iławskim : [zaproszenie] //W: zbiory dokumentów życia społecznego WBP w Olsztynie; nr akc. 204/07/11.

Przypisy

 1. Brak danych nt. autora obrazu.
 2. Brak danych nt. autora obrazu.
 3. Brak danych nt. autora obrazu.
 4. Brak danych nt. autora obrazu.
 5. Brak danych nt. autora obrazu.