Międzynarodowa Konferencja Krańce Europy 2007

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Pierwsza edycja projektu pn. „ Krańce Europy”, zorganizowana w dniach 17-19 maja 2007 r. we Fromborku.

Organizator

Współorganizator

Cele

 • popularyzacja wiedzy o dawnej regionalnej kulturze, nauce i sztuce Warmii i Mazur
 • popularyzacja miasta Braniewa i Fromborka jako historycznych ośrodków kultury na mapie Europy
 • popularyzacja kwestii pielęgnacji dziedzictwa kulturowego
 • promocja zaprzyjaźnionych regionów

Opis

Opisywana trzydniowa edycja Konferencji poświęcona była postaci wybitnego polskiego astronoma, Mikołaja Kopernika (1473-1543). Otwarcie obrad miało miejsce w kanonii św. Ignacego.

Przebieg

17 maja

(czwartek)

 • 10.00-10.30 – powitanie zgromadzonych i otwarcie obrad
 • 10.30-11.00 – Andrzej Rzempołuch (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie) Warmia antiqua et hodierna. Tradycja a współczesne pojmowanie tożsamości regionu
 • 11.00-11.30 – ks. Alojzy Szorc (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Kardynał Stanisław Hozjusz i tradycja hozjańska w Braniewie w I Rzeczypospolitej i w Kościele powszechnym
 • 11.50-13.20 – zwiedzanie Szpitala Św. Ducha (oprowadzają: Jagoda Semków, Bożena Rytelewska)
 • 14.30-15.00 – Anna Szkurłat (Zamek Królewski w Warszawie) Porcelana korecka w polskich zbiorach
 • 15.00-15.20 – Barbara Pospieszna (Muzeum Zamkowe w Malborku) Malborska kolekcja porcelany koreckiej i baranowskiej
 • 15.20-15.40 – dyskusja
 • 16.20-16.50 – Igor Chomeńczuk (Poleskie Towarzystwo Naukowe - Korzec, Ukraina) Korzec, perła Wołynia – historia i współczesność
 • 16.50-17.00 – Stanisław Achremczyk – autorska prezentacja książki pt. Orneta. Dzieje miasta (Olsztyn, 2006)
 • 17.00-17.20 - Bruno Palazzetti (Perugia; Włochy) Poznawanie Powiatu Perugia poprzez historię, kulturę i turystykę
 • 17.20-17.40 – dyskusja

18 maja

(piątek)

 • 9.00-9.20 – Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz (Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku) Mikołaj Kopernik w odbiorze człowieka współczesnego
 • 9.20-9.50 - Jerzy Gąssowski (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku) Poszukiwania grobu Mikołaja Kopernika sezon 2004-2005
 • 9.50-10.10 – Henryk Szkop (Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku) 60 lat Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
 • 10.10-10.30 – Christofer Herrmann (Historischer Verein für Ermland, Münster; Uniwersytet Gdański) Architektura kościoła św. Katarzyny w Braniewie na tle historycznych związków z hanzeatycką Lubeką
 • 10.40-12.50 zwiedzanie obiektów Muzeum Mikołaja Kopernika we Frombork oraz katedry *12.50-13.30 koncert w katedrze Mikołaj Kopernik - wspomnienie w modlitwie (wykonawcy: artyści gdańscy, Hanna Dys – organy i J. Szadowiak – trąbka)
 • 13.40-13.50 – złożenie wieńca pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
 • 15.30-16.00 – Ryszard Tomkiewicz (Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie) Warmia i Mazury miejscem osiedlenia i zakorzenienia po 1945 roku
 • 16.00-16.30 – Janusz Hochleitner (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Kapliczki w krajobrazie kulturowym Warmii
 • 16.50-17.10 Tadeusz Jednorał (Dyrektor Instytutu Naukowo-Technicznego Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku) Zbudowanie kanału żeglugowego w polskiej części Mierzei Wiślanej – szansą rozwoju jachtingu, turystyki i rekreacji oraz gospodarki morskiej dla miast i gmin nad Zalewem Wiślanym
 • 17.10-17.30 dyskusja i podsumowanie

18.00 dla zainteresowanych nocna obserwacja nieba w obserwatorium

19maja

(sobota)

Bibliografia

 1. Krańce Europy - konferencja naukowa //W: http://www.domwarminski.pl (dostęp: wrzesień 2001 r.)