Mazurskie Obchody 150 rocznicy urodzin Michała Kajki

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Cykl jubileuszowych imprez związanych z mazurskim poetą, Michałem Kajką, organizowanych w okresie od marca do października 2008 r. w miastach Mazur.

Organizator

  • Urząd Miejski w Orzyszu

Przebieg