Marta Bulik

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Z archiwum Marty Bulik.
Źródło: Marta Bulik
Biblioteka UW-M 24 lipca 2018 r. Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Biblioteka UW-M 24 lipca 2018 r. Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

(1987-) olsztyńska poetka, malarka, animatorka kultury

Biografia i wykształcenie

Marta Bulik urodziła się w 1987 roku w Olsztynie. W 2011 roku ukończyła Inżynierię Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest członkiem Stowarzyszenia Absolwentów tej uczelni.

Działalność

Autorska wystawa rysunków pasteli olejnych z prezentacją tekstów „Twarz zapisana kolorem” w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej (09.09.2011 r.)
Źródło: opracowanie własne

Marta Bulik zajmuje się działalnością społeczną i obywatelską z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Biskupa Andrzeja Batorego oraz Towarzystwem Miłośników Olsztyna.
Jako społecznik i wolontariusz pełni również funkcję asystenta Honorowego Prezesa Towarzystwem Miłośników Olsztyna i Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz uczestniczy w spotkaniach i wydarzeniach patriotycznych inicjowanych przez te instytucje.
Z zamiłowania zajmuje się upowszechnianiem dóbr kultury i ich ochroną, a także działalnością społeczną. Jako wolontariusz pro bono uczestniczy w opracowaniach autorskiego przedsięwzięcia zagospodarowania historycznego otoczenia Kolumny Orła Białego na Placu Konsulatu Polskiego II RP po jego rewitalizacji, zainicjowanego z okazji X rocznicy wybudowania Kolumny. Koncepcja nowatorskiego, czasowego placu zabaw i rekreacji, posadowionego w części obszaru, ma na celu otwarcie tej przestrzeni dla dzieci, osób starszych i integrację mieszkańców ze społecznością romską licznie zasiedlającą okolice. Pomysłodawcą i inicjatorem jest Andrzej Józef Sassyn, budowniczy Kolumny Orła Białego i Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej [1].
Bierze także czynny udział w procesach koncepcyjno-przygotowawczych do stworzenia Izby Pamięci oraz archiwum poświęconemu Oscarowi Bellianowi, na terenie Dworu na Tracku. Ponadto zajmuje się problematyką praw kobiet wschodu i interakcji międzykulturowych. Jej artykuł dotyczący przejęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, z rąk Węgier, ukazał się w periodyku uniwersyteckim „5 plus X”.

Marta Bulik uczestniczy także w działaniach na rzecz integracji kultury romskiej ze społecznością lokalną. Od maja 2012 roku jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

Twórczość

Autorska wystawa rysunków pasteli olejnych z prezentacją tekstów „Twarzą w twarz z kolorem” w Bibliotece UWM (07.07.2011 r.)
Źródło: http://www.Olsztyn24.com

Pasje twórcze Marty Bulik zaowocowały realizacją trzech wystaw autorskich prac rysunkowych i malarskich uzupełnionych komentarzem poetyckim jej autorstwa. Pierwsza wystawa zatytułowana „Twarzą w twarz z kolorem” odbyła się w lipcu 2011 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej, kolejna - „Twarz zapisana kolorem” - zaprezentowana została w galerii Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II we wrześniu 2011 roku, gdzie wiersze prezentowane były w interpretacji Ireny Telesz. Trzecia wystawa miała miejsce w kwietniu 2012 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Pozytywna recenzja jej twórczości poetyckiej przyczyniła się do ubiegania o stypendium artystyczne Urzędu Miasta na wydanie tomiku poezji.

Zamiłowania

Pasjonuje ją rysunek, malarstwo, architektura, land art (sztuka ziemi), twórczość pisarska i artystyczna, a także literatura, obyczaje i kultura wschodu, przyroda, psychologia, podróże. Hobbistycznie uprawia aktywności ruchowe (bierze udział w Biegu Jakubowym).

Multimedia

Przypisy

  1. Tematyka zaprezentowana w Wiadomościach Uniwersyteckich nr 3/151, Gazecie Olsztyńskiej nr z dn. 12.04.2012 r., a także na platformie konsultacyjnej Urzędu Miasta [[1]] dn.10.04.2012 r.