Leszek Strycharski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1948-2005) – olsztyński dziennikarz i publicysta

Biografia

Urodził się 7 listopada 1948 r. w Olsztynie i tu w 1966 r. ukończył szkołę średnią (I LO im. Adama Mickiewicza). Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (dyplom w 1972 r.) oraz dziennikarstwo w podyplomowym Studium SDP w Warszawie. Pracował jako dziennikarz olsztyńskiej rozgłośni Polskiego Radia (1972-1979), następnie był lektorem i redaktorem tekstów polskich w Radiu Moskwa (1979-1985). W 1985 r. wrócił do Olsztyna. W latach 1987-1990 był publicystą „Gazety Olsztyńskiej”. Po roku 1990 promował polskie firmy a rynku rosyjskim (1990-1993), w latach 1993-1995 był korespondentem Radia Olsztyn w Kaliningradzie. Publikował również w „Dzienniku Pojezierza” i tygodniku „Kulisy Warmii i Mazur” (w latach 1996-2003). Pracował w toruńskiej i olsztyńskiej filii Instytutu Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza (1999-2003).
W latach 1985-1987 pełnił funkcję sekretarza generalnego SSK „Pojezierze”.
Zmarł 12 marca 2005 r.
Głównym tematem reportaży Leszka Strycharskiego po 1990 r. były przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce po 1989 r. oraz ich skutki dla mieszkańców Warmii i Mazur. Interesował się również stosunkami polsko-rosyjskimi i w swoich tekstach angażował się również w ich pomyślny rozwój. Pośmiertnie, staraniem rodziny i olsztyńskiego SPD, ukazał się zbiór jego reportaży pt. Na ścieżkach Kłobuka.

Publikacje

Na ścieżkach kłobuka. Zbiór reportaży z lat 1997-2003 (2005)

Bibliografia

  1. Białokozowicz, Bazyli: W trosce o człowieka / Bazyli Białokozowicz // W: Na ścieżkach kłobuka / Leszek Strycharski. – Olsztyn : Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Oddział, 2005. – S. 7-16.
  2. Rojek, Józef Jacek: Literaci & literatura Warmii i Mazur : przewodnik eseistyczny / Józef Jacek Rojek ; [aut. zdj. Wacław Kapusto et al.]. – Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych, 2008. – S. 213.
  3. Złakowski, Zenon: Pamięci Leszka / Zenon Złakowski. – Il. // „Krajobrazy i Spojrzenia”. – Nr 2 (2006), s. 4-5.