Krajobrazy i Spojrzenia

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Zbiory WBP w Olsztynie

Biuletyn Warmińskiej Inicjatywy Kulturalnej, wydawany w Olsztynie w latach 2005-2008.

Redakcja

Wydawca: Stowarzyszenie Warmińska Inicjatywa Kulturalna.
Redaktor naczelny: Zenon Złakowski.
Adres redakcji: Stowarzyszenie Warmińska Inicjatywa Kulturalna, ul. Prosta 5/6, Olsztyn.

Historia

Pierwszy numer ukazał się w grudniu 2005 r. Od numeru piątego pismo oznaczone jest numerem ISSN 1896-1592. Do końca 2006 r. stosowano numerację ciągłą, potem numerację roczną. Do 2008 r. ukazało się 12 numerów. Pismo miało kolorową szatę graficzną, za którą odpowiadał Janusz Prucnal. W piśmie regularnie publikowali: Zbigniew Chojnowski, Krzysztof Panasik, Jerzy Pantak, Ireneusz Bruski, Benon Gaziński, Tomasz Nakielski, Andrzej Taborski, Krystian Soliński.

Tematyka

Pismo zostało założone przez stowarzyszenie chrześcijańskie, jednak nie miało tematyki wyłącznie religijnej.
Cele pisma:

  • stwarzać warunki do rozwoju kultury humanistycznej opartej na wartościach chrześcijańskich
  • kultywować polską kulturę i tradycję
  • promować inicjatywy, o których nie mówi się w innych mediach

Tematyka pisma to historia i kultura regionu, aktualne życie literackie, teatralne i muzyczne Warmii, wydarzenia życia religijnego. Publikowano recenzje książek i przedstawień teatralnych, relacje z wydarzeń, artykuły poświęcone tematyce religijnej. Prezentowano utwory i działalność regionalnych twórców i artystów.

Bibliografia

Pantak, Jerzy: Nowości i niespodzianki / Jerzy Pantak // „Bez Wierszówki”. – 2006, nr 1/2, s. 3.