Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Otwarte Drzwi

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Baner i Logo Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia.
Źródło: www.otwartedrzwi.korsze.com

Towarzystwo działające od 2007 r.

Siedziba

11-430 Korsze, ul. Wolności 16
Miejsce prób i spotkań: Budynek Miejskiego Klubu Sportowego ul. Wojska Polskiego, 11-430 Korsze, sala nr 12

Historia

Stowarzyszenie zostało powołane 12 marca 2007 r. podczas zebrania założycielskiego. Funkcję prezesa towarzystwa pełni jego pomysłodawca Tomasz Lenkowski. W zarządzie stowarzyszenia zasiadają także: Jadwiga Hajduk – wiceprezes, Jolanta Nalewajk – sekretarz, Maria Kubiak – skarbnik.

Działalność

Celem członków Stowarzyszenia jest kreowanie życia społecznego, artystycznego i kulturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Korsze i powiatu kętrzyńskiego. W ramach pracy społecznej członków stowarzyszenia oraz wolontariuszy realizowane są różne formy działalności kulturalnej skierowane do wszystkich grup wiekowych. W ramach Stowarzyszenia funkcjonują Klub Seniora „Bratek” i Grupa Wokalna. Od 2008 r. organizowane są także: Wojewódzki Konkurs Wokalny „Mazurski Słowik”, Miejsko-Gminny Konkurs Wokalny „Młody Talent” oraz Spotkania z Kolędą i Jasełkami. Od 2007 r. Towarzystwo jest współorganizatorem cyklicznych imprez rozrywkowych: wieczory Walentynkowe, „Majówka z grochówką”, "Moje Korsze - Mój Świat" - Lipcowa Impreza Plenerowa, Wielki Koncert Świąteczny.

Członkowie

oraz członkowie Komisji Rewizyjnej:

Współpraca

Stowarzyszenie realizuje swoje działania poprzez współpracę z szeregiem instytucji kulturalno-społecznych, m.in.: przedszkolami i szkołami na tereni gminy Korsze, bibliotekami i ośrodkami kultury ( Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Korszach, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Korszach, Gminnymi Ośrodkami Kultury w Barcianach, w Srokowie i w Sepopolu), stowarzyszeniami (Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom w Kraju, Litwie, Białorusi i Ukrainie”, Stowarzyszenie Propagowania Trzeźwości „Krokus”, Związek Gmin „Barcja”), Urzędem Miejskim, Ochotnicza Strażą Pożarną i Parafią Rzymsko-Katolicką w Korszach.

Zobacz też