Miejski Ośrodek Kultury w Korszach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Instytucja kultury, działająca na terenie miasta i gminy Korsze od 1982 r.

Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach.
Źródło: info-racje.pl.

Siedziba

ul Wolności 5, 11–430 Korsze

Historia

Historia Ośrodka sięga początku lat 80-tych. Wówczas to, Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy został utworzony Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (26 kwietnia 1982 r.). Była to państwowa wielofunkcyjna instytucja kultury, w której skład wchodziły wszystkie jednostki organizacyjne resortu kultury i sztuki działające na terenie miasta i gminy. Instytucja funkcjonowała w tym kształcie do 1999 r., a następnie została przekształcona w Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, działający w okresie od 1 maja 1999 r. do 31 grudnia 2000 r. Łączył on w sobie trzy jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną, wyłączoną w struktury Ośrodka 1 lutego 2000 r. Po nieudanych próbach stworzenia jednej instytucji kulturalnej w mieście powrócono do poprzedniej struktury organizacyjnej i samodzielnego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury (od początku 2001 r.). Od jesieni 2013 r. dyrektorem placówki jest Tomasz Lenkowski.

Działalność

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. Cele te realizowane są poprzez organizowanie: przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań i zespołów artystycznych, wydarzeń kulturalnych (spektakli, koncertów, odczytów, wystaw itp.), imprez rozrywkowych, artystycznych, turystycznych, rekreacyjnych, okolicznościowych, rocznicowych, form indywidualnej aktywności kulturalnej, zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych oraz różnych form edukacji kulturalnej, kursów języków obcych, a także współpracy z zagranicznymi instytucjami kulturalnymi. MOK jest organizatorem szeregu cyklicznych imprez, takich jak: Dni Korsz, Festyn Ekologiczny, Turniej Służb Mundurowych, Dożynki Gminne, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Wręczenia Stypendiów, Międzynarodowy Plener Plastyczny, Wojewódzki Turniej Tańca Nowoczesnego. Organizuje także imprezy okolicznościowe związane np. z Dniem Kobiet, Dniem Dziecka, Dniem Matki, Andrzejkami czy Walentynkami, a także dyskoteki, koncerty i warsztaty tańca nowoczesnego.

Konkursy

Od samego początku swojej działalności Ośrodek przeprowadzał różne konkursy plastyczne, fotograficzne i turystyczno-rekreacyjne adresowane do mieszkańców gminy Korsze. Tematyka konkursów jest różnorodna i często związana ze świętami, porami roku lub miastem np.:

 • Konkursy plastyczne
  • „Konkurs na stroiki, szopki bożonarodzeniowe oraz ozdoby choinkowe”
  • „Konkurs na palmy, pisanki i stroiki wielkanocne”
  • „W krainie mrozu i śniegu”
  • „Kartka walentynkowa”
  • „Najpiękniejsze zakątki naszego miasta i gminy Korsze”
  • „Projekt pocztówki z zabytkami miasta i gminy Korsze”
  • „Plakat ekologiczny”
  • „Rodzina wielopokoleniowa – moje drzewo genealogiczne” (organizowany w ramach warmińsko-mazurskich Dni Rodziny)
 • Konkursy fotograficzne
  • „Moje wakacje”
  • „Z okazji 45-lecia Miasta Korsze”
  • „Najpiękniejsze zakątki miasta i gminy Korsze”
 • Konkursy turystyczno-sportowe
  • rajdy rowerowe

Wystawy

Od 1982 r. Ośrodek zorganizował szereg wystaw i wernisaży, promował także dorobek artystyczny utalentowanych mieszkańców Korsz, gminy i regionu. Przykładem mogą być:

Wystawy poplenerowe

Od 1999 r. na przełomie lipca i sierpnia w Ośrodku organizowane są wystawy poplenerowe. Tematyka plenerów:

 • I – Krajobrazy mazurskie (1999)
 • II - Krajobrazy mazurskie – architektura i ludzie (2000)
 • III - Krajobrazy mazurskie – architektura i ludzie (2001)
 • IV - Dziedzictwo kulturowe powiatu kętrzyńskiego (2002)
 • V - Krajobraz kulturowy- Korsze i okolice (2003)
 • VI - Krajobrazy mazurskie (2004)
 • VII - Architektura i krajobrazy mazurskie (2005)
 • VIII - Korszeńskie klimaty (2006)
 • IX - Ludzie i architektura Korsz (2007)
 • X - Impresje mazurskie (2008)
 • XI - Krajobrazy ziemi kętrzyńskiej (2009)
 • XII - Pejzaże ziemi korszeńskiej (2010)

Inne formy działalności

Ośrodek prowadzi również działalność sportową. Jak dotąd zorganizowano w nim m.in. turnieje szachowe, wojewódzkie mistrzostwa w kulturystyce, turnieje piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, biegi uliczne, wyścigi kolarskie a nawet turnieje brydżowe. Co roku podczas wakacji i ferii zimowych jednostka organizuje też różne wycieczki dla dzieci i młodzieży. W ramach programu ochrony dziedzictwa kulturowego MOK służy także pomocą i jest bazą dla grupy archeologów prowadzących wykopaliska w gminie Korsze. W 2002 roku prowadzono badania Zamku Krzyżackiego w Sątocznie, a przez kilka ostatnich lat wielokulturowego cmentarzyska pruskiego we wsi Równina Dolna. Ośrodek współpracuje przy tym z wieloma instytucjami. Są wśród nich szkoły, przedszkola miejskie i gminne urzędy oraz instytucje kultury, a także organizacje z poza Korsz, np.: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych im. Ojca Pio w Barcianach, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Olsztynie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie i ośrodki kultury innych gmin.

Publikacje

 • Przewodnik turystyczny po gminie Korsze (2000)

Zobacz też