Konkurs o Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. Seweryna Pieniężnego 2009

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Pierwsza edycja Konkursu o Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. Seweryna Pieniężnego, zorganizowana przez Olsztyński Oddział Stowarzyszenia jesienią 2009 r.

Organizatorzy

Kapituła

Cel

  • promocja dobrego dziennikarstwa Warmii, Mazur i Powiśla

Nominowani

Nagroda

Laureat

Wyróżnienie

Przebieg

Do edycji 2009 zgłoszono materiały publikowane lub emitowane w okresie od września 2008 do września 2009 r. Jury po zapoznaniu się z dwudziestoma ośmioma materiałami dziennikarskimi (reportaże i audycje radiowe oraz telewizyjne, felietony, publicystyka oraz portal internetowy) nominowanymi do nagrody oraz analizie jednogłośnie zadecydowało o przyznaniu Nagrody Wacławowi Brudkowi, autorowi i twórcy „Gazety On-Line Olsztyn24”. Werdykt ogłoszono 15 października 2009 r. Uzasadnienie werdyktu: „profesjonalizm, rzetelność, różnorodność i apolityczność informacji zamieszczanych w istniejącej od dwóch lat „Gazecie On-Line Olsztyn24” oraz to, że gazeta nie ulega tabloizacji”. Podkreślono również nowoczesność przekazu, obszerność przekazywanych informacji, wielką pracowitość autora oraz popularność portalu. Przyznano również dwa równorzędne wyróżnienia – pierwsze Piotrowi Owczarskiemu z TVP Olsztyn „za wysoki poziom i poruszanie ważnych społecznie problemów w reportażach zamieszczonych w cyklu „Raport socjalny” (jurorzy docenili również „Polskę na weekend”, „Warmię i Mazury na jesień” oraz „Raport kryminalny”). Drugim wyróżnieniem nagrodzono Alicji Kulik z Radia Olsztyn za reportaże radiowe (np. „Na początku było marzenie”, „Kwestia miłości”, „Orkiestra”). W uzasadnieniu podkreślono „dociekliwość dziennikarską, mrówczą, pełną staranności pracę” publicystki oraz tzw. „podejście do ludzi, których przedstawianych w reportażach”. Dodatkowe wyróżnienie Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie otrzymała Urszula Aniela Mikulewicz z TVP Olsztyn za reportaże telewizyjne (np. „Apel córki kolejarza”, „Kolekcjoner wspomnień”, „Sztuka cierpienia”) – „w uznaniu za pokazywanie niezwykłych, pełnych pasji ludzi, którzy nie poddają się przeciwnościom losu”. Uroczystość odebrania statuetek i dyplomów odbyła się 21 października 2009 r. w olsztyńskim klubie „U Artystów”. Po zakończeniu imprezy laureat i wyróżnieni złożyli kwiaty pod głazem upamiętniającym Seweryna Pieniężnego, patrona Nagrody.