Konkurs Prawdy Polaków spod znaku Rodła

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Laureatki konkursu: (od lewej) Halina Kołtało, Danuta Rogoża, Romualda Roguska, Dorota Rutkowska, Irena Sierżant. Fot. Wacław Kapusto.
Źródło: „Warmia i Mazury”, 1986, nr 9, s. 1.

Konkurs literacki zorganizowany na terenie Warmii i Mazur w 1986 r.

Organizator

Głównym inicjatorem i organizatorem konkursu było Stowarzyszenie „Wisła - Odra”. Współrealizatorem wydarzenia była redakcja dwutygodnika „Warmia i Mazury” w Olsztynie.

Jury

W jury konkursu zasiadali:

Opis

Konkurs został ogłoszony w 1986 r. Adresowany był do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jego rozstrzygnięcie miało miejsce 10 maja 1986 r. podczas „Wieczoru przy świecach” na olsztyńskim zamku. W programie znalazły się: pośmiertne udekorowanie Medalami Rodła (przyznanymi przez Radę Państwa) wybitnych działaczy Warmii i Mazur: Bernard Barabasz, Reinhold Barcz, Jan Boenigk, Edmund Friszke, Stanisław Flis, Kazimierz Jaroszyk, Michał Lengowski, Fryderyk Leyk, Gustaw Leyding, Juliusz Malewski, Edward Zbigniew Martuszewski, Karol Małłek, Tadeusz Młodkowski, Jakub Prawin, Teofil Ruczyński, Emilia Sukertowa-Biedrawina, Adolf Edward Szymański, Alojzy Śliwa, Bohdan Wilamowski, Karol Zawiślewski, Maria Zientara-Malewska. Sylwetki odznaczonych działaczy zaprezentowali aktorzy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Równocześnie wręczono Nagrodę „Warmii i Mazur”. Uroczystość uświetnił koncert muzyki poważnej w wykonaniu Trio Barokowego (w składzie: Leszek Szarzyński – flet, Sławomir Kowalski – obój, Roman Kuźniak - fagot).

Laureaci

Jury oceniło 20 prac, z których nagrodzono (wakacyjny wyjazd zagraniczny):

Ponadto jury przyznało nagrody książkowe pozostałym autorom z Olsztyna, Ełku, Nowej Wsi, Unieszewa, Warkał.

Bibliografia

  1. Wieczór przy świecach // „Warmia i Mazury”. – 1986, nr 9, s. 13.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu „Prawdy Polaków spod znaku Rodła” // „Warmia i Mazury”. – 1986, nr 9, s. 1, 13.