Konkurs Poetycki im. Leonarda Turkowskiego Bartoszyce’88

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Piąta edycja Konkursu Poetyckiego im. Leonarda Turkowskiego zorganizowana przez Bartoszycką Grupę Literacką „Barcja” zorganizowana w 1988 r.


Organizatorzy

Opis

Na konkurs nadesłano 43 zestawy wierszy. Wiersze oceniała komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Przyznano nagrody, wyróżnienia oraz nagrody specjalne.

Komisja konkursowa

Laureaci

  • Joanna Rzeszotek z Torunia – I miejsce
  • Roman Seneki z Kesowa (woj. bydgoskie) – II miejsce
  • Lech Ertel z Olsztyna – III miejsce
  • Joanna Ferenc z Olsztyna – wyróżnienie
  • Robert Abadowicz z Ciechanowa – wyróżnienie
  • Stefan Żagiel z Ciechanowa – wyróżnienie
  • Paweł Pakulski z Warszawy – nagroda specjalna
  • Teresa Bratek z Bartoszyc – nagroda specjalna
  • Marcin Wilnowski z Olsztyna – nagroda specjalna


Bibliografia

  1. Bartoszycka Grupa Literacka „Barcja” 1983-2008 / [red. zesp. Jerzy Sałata, Urszula Drogomir, Jan Bachar]. – Olsztyn : Edytor Wers, 2009.