Konkurs Plastyczny Kopernik i jego idea 1971

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
K. Szalewska De Revolutionibus
Fot. Wacław Kapusto
Źródło:#„Kopernik i jego idea”. Wystawa Pokonkursowa, red. Anna Samulowska, fot. Wacław Kapusto, Olsztyn, 1972.

Drugi etap trójmodułowego konkursu pn. „ Kopernik i jego idea”, zorganizowany w 1971 r. w Olsztynie.

Organizator

S. Mydlak Układ Słoneczny
Fot. Wacław Kapusto
Źródło:#„Kopernik i jego idea”. Wystawa Pokonkursowa, red. Anna Samulowska, fot. Wacław Kapusto, Olsztyn, 1972.

Jury

Opis

Opisywany etap konkursu został zorganizowany jako jedno z działań w ramach ogólnopolskich obchodów 500-lecia urodzin polskiego astronoma, Mikołaja Kopernika. Był również okazją do prezentacji (26-letniego wówczas) dorobku olsztyńskiego środowiska plastycznego. W opisywanym współzawodnictwie artystycznym uczestniczyli również plastycy z toruńskiego i bydgoskiego środowiska artystycznego. Jury w kategorii „Malarstwo” przyznało cztery równorzędne nagrody, w kategorii „Grafika” – trzy równorzędne trzecie nagrody, w kategorii „Rysunek” – jedną pierwszą i trzy trzecie nagrody, w kategorii „Rzeźba – pierwszą i trzecią nagrodę, zaś w kategorii „Tkanina” – dwie trzecie nagrody..

Nagrody i wyróżnienia

Malarstwo

Grafika

Rysunek

Rzeźba

Tkanina

Bibliografia

  1. „Kopernik i jego idea” : Wystawa Pokonkursowa / red. Anna Samulowska, fot. Wacław Kapusto. – Olsztyn: Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, 1972.