Konkurs Literatura Warmii i Mazur w 37-leciu Polski Ludowej

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Projekt o charakterze konkursowym – o zasięgu wojewódzkim – zorganizowany w okresie od września do listopada 1982 r. w Olsztynie.

Organizator

Opis

Konkurs zorganizowano w celu popularyzacji literatury regionalnej – zarówno twórców warmińsko-mazurskich jak i na temat regionu. Projekt adresowano do członków „ Pojezierza” oraz innych kulturalnych towarzystw i organizacji lokalnych, młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz użytkowników bibliotek ówczesnego województwa olsztyńskiego. Powołano również jury, złożone z przedstawicieli organizatorów i rzeczoznawców.
W finale konkursu udział wzięło 23 uczestników z Olsztyna, Biskupca, Lubawy, Ostródy, Węgorzowa i Kętrzyna. Pierwszy etap konkursu miał formę pisemną – kwestionariusza z piętnastoma pytaniami na temat biografii oraz twórczości olsztyńskich literatów (Henryk Panas, Władysław Ogrodziński, Leonard Turkowski, Zbigniew Nienacki, Jerzy Jantar, Bohdan Dzitko, Tadeusz Willan). Do drugiego etapu – o formie ustnej – zakwalifikowało się sześć osób.

Laureaci

Bibliografia

  1. Zakończenie konkursu „Literatura Warmii i Mazur w 37-leciu” // „Gazeta Olsztyńska”. – 1982, nr 241, s. 1-2.