Konkurs Literacki Poznajemy literaturę Warmii i Mazur

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Wojewódzki projekt literacki o charakterze konkursowym, zorganizowany w okresie miesięcy marzec-październik 1983 r. w Olsztynie.

Organizator

Jury

Opis

Według założeń konkursu, który miał popularyzować czytelnictwo, w marcu 18983 r. zaproponowano czytelnikom zestawienie literatury pięknej z lat 1978-1982 oraz popularnonaukową, na temat regionu Warmii i Mazur. Uczestnicy mogli wziąć udział w konkursie w dwojaki sposób: głosując na najciekawszą książkę z literatury pięknej i popularnonaukowej albo przesyłając recenzję wybranej przez siebie książki.
W konkursie udział wzięły 144 osoby. Wśród autorów prac konkursowych dominowała młodzież szkolna (64% ogółu uczestników). Najliczniejszy udział w Nidzicy, Olsztynie, Kętrzynie, Szczytnie, Olsztynku, Bartoszycach, Reszlu, Jedwabnie, Miłakowie, Dźwierzutach, Bezledach i Szestnie (miejscowości podane w kolejności malejącej).
Prace przyjmowano do 15 października 1983 r. Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami postanowiło nie przyznawać pierwszej nagrody – a jednocześnie powiększyć liczbę laureatów I i II stopnia.

Laureaci

nagrody II stopnia

nagrody III stopnia

Wyróżnienia

Bibliografia

  1. Konkurs „Poznajemy literaturę Warmii i Mazur” // „Gazeta Olsztyńska”. – 1983, nr 220, s. 8.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu „Poznajemy literaturę Warmii i Mazur” // „Gazeta Olsztyńska”. – 1983, nr 279, s. 8.