Konkurs Fotograficzny Odnowa i Piękno Naszego Regionu Węgorzewo 2009

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Fot. Ihor Tsymbal, Źródło: [1]
Fot. Jarosław Andrulonios, Źródło: [2]

Jednorazowy projekt o charakterze konkursowym zorganizowany w Węgorzewie w 2009 r.

Organizator

Cele

  • Ukazanie odnowy i rozwoju regionu osiągniętego dzięki wykorzystywanym funduszom unijnym
  • Ukazanie historii, tradycji, lokalnych odmienności unikatowej przyrody oferowanej Unii
  • Propagowanie walorów regionu

Opis

Konkurs przeznaczony dla wszystkich chętnych powyżej 15 roku życia. Każdy mógł dostarczyć maksymalnie 5 fotografii. Do konkursu mogły być zgłaszane fotografie , które nie brały udziału w innych konkursach. Przedstawiony materiał musiał dotyczyć powiatu węgorzewskiego. Konkurs zakończył się 30 maja 2009 r. W konkursie wzięło udział 31 osób, które zgłosiły 114 zdjęć. Prace oceniała komisja konkursowa powołana przez organizatora. Przyznano trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia. Wystawa pokonkursowa została zorganizowana w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie.

Komisja konkursowa

Laureaci

Zobacz też

  • [3] Strona internetowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie