Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Budynek Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie
Źródło: fot. Robert Wysocki
Wejście do biblioteki w Węgorzewie. Fot. Robert Wysocki

Siedziba

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie
ul. Żeromskiego 2
11-600 Węgorzewo
Tel/fax 87 427 20 92 ; 87 427 25 61

Historia

Instytucja powstała 21 maja 1948 r. jako Biblioteka Powiatowa w Węgorzewie. 1 stycznia 1950 r. powstała Biblioteka Miejska w Węgorzewie. Cztery lata później 16 lipca nastąpiło połączenie bibliotek węgorzewskich w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. 1 lipca 1975 r. nastąpiło przekształcenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Suwałkach. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła 1 stycznia 1977 r. na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Węgorzewie. W 1957 r. Biblioteka uzyskała uprawnienia do samodzielnego dokonywania zakupu książek. W roku 1962 utworzono Oddział dla Dzieci. 20 października 1987 r. nastąpiło uroczyste otwarcie biblioteki w murach Zamku połączone z inauguracją Wojewódzkiego Roku Kulturalnego w województwie suwalskim. Od 1990 r. Biblioteka jest placówką samorządową, co wiąże się z reorganizacją działalności. W 1995 r. założono sieć komputerową w Bibliotece, pierwszą w województwie suwalskim działającą w programie MAK. Od 1997 do 2000 r. w strukturach Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie działa Węgorzewska Informacja Turystyczna. Od stycznia 1999 r. następuje zmiana podziału administracyjnego w Polsce i Węgorzewo przechodzi do województwa warmińsko-mazurskiego. Od listopada 2000 r. Biblioteka zmienia swoją siedzibę odtąd funkcjonuje przy ulicy Żeromskiego, gdzie funkcjonuje do dziś. 2 kwietnia 2002 r. podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta na realizowanie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej. Od początku swej działalności placówka współpracuje z instytucjami kulturalnymi oraz oświatowymi z terenu gminy i powiatu. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna jako placówka rejonowa pełni opiekę i nadzór instrukcyjno-metodyczny nad bibliotekami gminnymi i ich filiami:

Działalność

Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy i Powiatu węgorzewskiego. Prowadzone są lekcje biblioteczne, czytanie bajek, biblioterapia, spotkania autorskie, konkursy, quizy, zajęcia plastyczne, wystawy, prezentacje multimedialne, prelekcje, festyny, kiermasze książek, ważne jest także efektywne zaspokajanie potrzeb oraz oczekiwań aktualnych i potencjalnych użytkowników placówki.

Struktura

W skład instytucji wchodzą:

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych
 • Czytelnia dla Dorosłych
 • Oddział dla Dzieci i Młodzieży

oraz trzy filie biblioteczne w:

Przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie działają także:

 • od 1985 r. Koło Miłośników Książki w Oddziale dla Dzieci
 • od 1986 r. Koło Przyjaciół Biblioteki w Oddziale dla Dorosłych
 • od 1993 r. Koło Plastyczne

Kadry

 • Ludmiła Holtzer – pierwsza kierowniczka Biblioteki Powiatowej w Węgorzewie.
 • Eugenia Salska – kierownik Biblioteki Powiatowej, a od 16 lipca 1954 do 1956 r. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • Hanna Mikucka – kierownik GBP w Radziejach (1952-1993). Zostaje nim w wieku 16 lat i pełni tę funkcję przez 41 lat, do chwili odejścia na emeryturę w sierpniu 1993 r.
 • Wanda Chodukiewicz – kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w latach 1959-1969.
 • Jadwiga Purkiewicz – w bibliotece pracuje od 1959 r. Kierownikiem biblioteki była w latach 1969-1991. W 1985 r. odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.
 • Eugenia Szczucka – od 1978 r. do czerwca 1985 r. kierownik Oddziału dla Dzieci.
 • Zenona Skowronek – pracownik biblioteki w latach 1972-2007. Całe swoje życie zawodowe związana z bibliotekarstwem.
 • Irena Kaczyńska – pracownik biblioteki od 1972 r. W 1987 r. wyróżniona odznaką Za Zasługi dla Województwa Suwalskiego przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach. W 2000 r. odznaczona przez Ministra Kultury odznaką Zasłużony Działacz Kultury. 27 kwietnia 2006 r. otrzymała z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowy medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej od 1 maja 1991 r. do chwili obecnej.

Nagrody

 • III miejsce w województwie we współzawodnictwie bibliotek (1965)
 • Wyróżnienie w konkursie „Biblioteka Roku” ogłoszonym przez Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki w Suwałkach (1986)
 • I miejsca we współzawodnictwie bibliotek o puchar przechodni Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki w Suwałkach (1988-1990). W 1990 r. puchar przeszedł na własność Biblioteki
 • Zwycięstwo Oddziału dla Dzieci w Wielkim Plebiscycie Bibliotecznym Świerszczyka (1988)
 • Za bardzo dobre wyniki, biblioteka otrzymuje od Biblioteki Narodowej biblioteczny program komputerowy MAK, jako jedna z trzech bibliotek w województwie suwalskim (1993)
 • W konkursie wojewódzkim „O laur Konopnickiej” z 22 uczestników z Węgorzewa, 3 osoby wyróżnione w finale (1996)
 • W konkursie „Moja ulubiona książka Henryka Sienkiewicza” praca nagrodzona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Suwałkach.
 • Nagroda pieniężna w konkursie Fundacji Batorego (2005)
 • Wyróżnienie biblioteki jako najaktywniejszego koordynatora powiatowego w konkursie plastyczno-literackim „Przyjaciele Kubusia Puchatka” (2006)
 • W wojewódzkim konkursie „Przygody Tomka na Warmii i Mazurach”, trójka laureatów konkursu powiatowego przeszło do finału konkursu wojewódzkiego (2007)

Zobacz też

Strona internetowa biblioteki: http://www.biblioteka.wegorzewo.pl