Konkurs Cymbalistów Wileńskich w Ełku 2011

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Autor Stowarzyszenie Zacheusz, Źródło: [1]
Autor Stowarzyszenie Zacheusz, Źródło: [2]
Pierwsza edycja Konkursu Cymbalistów Wileńskich zorganizowana w Ełku w ramach obchodów XXII Jarmarku Kaziuka w Ełku w dniu 3 marca 2011 r.

Organizatorzy

wsparcia udzielili:

Cele

  • Integracja cymbalistów wileńskich
  • Promowanie solistów z Powiatu Ełckiego i Ełku grających na cymbałach
  • Ocalenie od zapomnienia kultury i dziedzictwa narodowego
  • Kształtowanie świadomości społecznej i narodowej przez działania kulturalne, historyczne i muzyczne
  • Organizacja przedsięwzięć kulturalnych poprzez konkurs w Ełckim Centrum Kultury
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu organizacji Ełckich Kaziuków
  • Realizacja zadań Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ełckiego
  • Podtrzymywanie więzi z Polakami na wschodzie

Opis

Konkurs zorganizowano w sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury. W konkursie mogli uczestniczyć muzycy cymbaliści w tradycji wileńskiej. Każdy uczestnik przygotował koncert-prezentację do 10 minut. Wykonawców oceniała komisja konkursowa powołana przez organizatora. Jury oceniało autentyzm repertuaru, kostiumu i poziomu gry oraz poziom wykonania. Do konkursu zgłosiło się 17 muzyków, przystąpiło ostatecznie 14. Jury pod przewodnictwem Emila Mankiewicza przyznało nagrody oraz wyróżnienia. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom uczestnictwa oraz pamiątki.

Laureaci

Nagrody

Wyróżnienia

Bibliografia

  1. Karpuk, Maciej: Listy do redakcji / Maciej Karpuk // „Gazeta Olsztyńska”. – 2011, nr 65, s. 12.