Kościół Chrześcijan Baptystów w Świętajnie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Fot. Mieczysław Kalski
Fot. Mieczysław Kalski
Fot. Mieczysław Kalski
Fot. Mieczysław Kalski

Zabytek architektury sakralnej wzniesiony na początku XX wieku.

Lokalizacja

Kościół został wybudowany w centrum wsi Świętajno (niem. Schwentainen, od 1938 roku Altkirchen). Wieś znajduje się w powiecie szczycieńskim.

Historia

Świątynia została wybudowana w 1908 roku. Po II wojnie światowej znacznie zmalała liczba ludności tego wyznania, stąd od 1967 roku w obiekcie zaczęto organizować kolonie i obozy chrześcijańskie dla dzieci i młodzieży. Zbór czynny był do 1986 roku. Obecnie jest to filia kościoła w Szczytnie, natomiast sam budynek przeznaczono na letni ośrodek kolonijny i mieszkanie dla opiekunów. W latach 1999-2002 przeprowadzono w nim generalny remont.

Opis

Budowla o zwartej bryle została wzniesiona z mocno wypalonej, ciemnoczerwonej cegły, na rzucie wydłużonego prostokąta. Złożona jest z jednoprzestrzennej części kościelnej zajmującej dwie trzecie wielkości oraz dwudzielnej części mieszkalnej. Elewacje ozdobiono skromnym detalem neogotyckim, blendami i fryzem ząbkowym. W ścianach umieszczono ostrołukowe i prostokątne okna oraz regularnie rozmieszczone szkarpy. W fasadzie, udekorowanej wydłużonymi blendami, znajduje się kruchta otwierająca się arkadą, po bokach ujętą narożnymi szkarpami. W bocznych ściankach szkarp znajdują się granitowe tablice z inskrypcjami. Wnętrze zostało skromnie wyposażone, z emporą w części zachodniej oraz z amboną dla kaznodziei w części wschodniej. Przed amboną ustawiono basen chrzcielny ze schodami oraz osobnymi wyjściami dla kobiet i mężczyzn.

Zobacz też

Bibliografia

  1. Liżewska, Iwona: Przewodnik po historii i zabytkach Ziemi Szczycieńskiej / Iwona Liżewska, Wiktor Knercer. – Olsztyn: Remix; Związek Gmin Mazurskich „Jurand”, 1998. – S. 137, 139.

Linki

  • Historia Zboru w Świętajnie, oprac. H. Kowalik, materiał zamieszczony na stronie internetowej www.swietajno.org.pl [dostęp 09.12.2013 r.]