Kapela Leśne Echo z Kowali Oleckich

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Archiwum Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich
Źródło: Archiwum Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

Zespół folklorystyczny działający przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w latach 1993-2000.

Historia

Kapela powstała w 1993 r., w tym też roku zadebiutowała na Wydmińskim Jarmarku Folkloru. Zespół grał muzykę ludową, folkową i biesiadną. Repertuar grupy oparty był na tradycji północnych regionów Suwalszczyzny oraz Ziemi Oleckiej.

Skład

Osiągnięcia

Zespół wielokrotnie występował na scenach regionalnych. Grupa zapraszana była na konkursy, przeglądy, imprezy okolicznościowe. Występowała m.in.: