Jerzy Niesiobędzki

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Jerzy Niesiobędzki
Okładka książki Jerzego Niesiobędzkiego "Ciemniejący horyzont"

(1934 -) - dziennikarz i krytyk teatralny, członek Związku Literatów Polskich.

Biografia

Urodził się 31 lipca 1934 r. w Ruchnie na Podlasiu. W 1947 roku wraz z rodzicami i dwiema siostrami przybył do Sorkwit na Mazurach, później mieszkał w Baranowie. Szkoły kończył w Mrągowie i w Biskupcu. Studia polonistyczne ukończył na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mieszkał w Bydgoszczy. Na stałe zamieszkał w Wyszemborku k. Mrągowa w 1990 roku.

Działalność

Debiutował krytyką teatralną w miesięczniku „Pomorze”. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zeszłego stulecia, pracował jako publicysta i zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Fakty”. Pełnił również funkcję kierownika literackiego Teatru im. Wilama Horzycy i w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Pisywał w wielu ówczesnych pismach literackich i teatralnych oraz działał w zarządzie Ogólnopolskiego Klubu Krytyki Teatralnej. Jego wspomnienia „O teatrze i nie tylko”, zamieszczone są w pracy zbiorowej pod redakcją Józefa Jacka Rojka "Pióro i pamięć. 50-lecie oddziału Związku Literatów Polskich 1955–2005" z 2005 roku.

Jerzy Niesiobędzki jest autorem zbiorów esejów, recenzji i artykułów na tematy związane z teatrem, dramaturgią (m.in. Wyspiańskiego, Szekspira, Dostojewskiego czy Przybyszewskiej) i wybitnymi inscenizacjami reżyserskimi, w tym również pisanych o teatrze rosyjskim, którego jest znawcą.

Gdański krytyk teatralny – Andrzej Żurowski: „Nazwać książkę Jerzego Niesiobędzkiego zbiorem esejów, to nie docenić jej myślowej integralności. Poprzez rozmaite bowiem kręgi zagadnień teatralnych autor dąży do uchwycenia cech konstytutywnych, intelektualnych i artystycznych sil i środków polskiej sceny minionych dziesięcioleci, do adekwatnego oddania obietnicy tytułu – pokazania polskiego teatru, jaki był”.

W opublikowanej przez Niesiobędzkiego książce "Ciemniejący horyzont" Janusz Termer pisze we Wstępie: „Jest bowiem Jerzy Niesiobędzki krytykiem obdarzonym zmysłem syntezy, darem łączenia zjawisk odległych i czasami nawet pozornie nie mających ze sobą wiele wspólnego. Jak chociażby, nie przymierzając, kiedyś robił to Jan Kot w szkicach o Szekspirze "naszym współczesnym”.

Autor kieruje swoje książki nie tylko dla koneserów ulotnej sztuki teatralnej, ale i "dla szerszego odbiorcy, który chciałby cokolwiek zrozumieć z tego, co dzieje się obecnie na scenie polskiej".

Liczne publikacje Jerzego Niesiobędzkiego można było znaleźć w czasopismach społeczno-kulturalnych: „Pomorze”, „Fakty”, Współczesność”, „Życie Literackie”, „Kultura””, „Dialog”, „Literatura”, „Teatr”, „Wiadomości Kulturalne”, „Dziś” czy „Aneks” oraz współcześnie „Migotania” czy internetowym portalu „Pisarze.pl”.

Twórczość

  • Poza sceną i na scenie. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973;
  • Teatr wybiera twarz. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk-Bydgoszcz 1974;
  • Rozmowy istotne. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1983;
  • Aktualność i historia. Wydawnictwo Pomorze, Bydgoszcz 1986;
  • Teatr jaki był. Wydawnictwo Margrafsen, Bydgoszcz 1997.
  • Ciemniejący horyzont.

Bibliografia

  1. Hasło sporządzono na podstawie informacji przesłanej przez Józefa Jacka Rojka.