Iławska Grupa Poetycka Warmia i Mazury

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Grupa literacka działająca w Iławie od 1975 r.

Historia

Grupa została zawiązana w 1975 r., w pierwszym roku istnienia iławskiego oddziału Stowarzyszenia „Pojezierze”. Początkowo zrzeszała ona uczniów klas trzecich i czwartych liceum ogólnokształcącego w Iławie. Wśród entuzjastów poezji, literatury i teatru tylko Roman Tasarz był artystą publikującym, na łamach „Gazety Olsztyńskiej” i miesięcznika „Warmia i Mazury”. Po roku nieoficjalnych spotkań w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie, z inicjatywy ówczesnego dyrektora placówki - Wiesława Niesiobędzkiego, w styczniu 1976 r. została założona Iławska Grupa Poetycka „Warmia i Mazury”.

Członkowie

Działalność

W 1976 r. grupa wystąpiła na łamach miesięcznika „Warmia i Mazury” (nr 6), prezentując swój program i kolumnę literacką. Zadeklarowano wówczas, że przedmiotem twórczości grupy będzie wyłącznie folklor, krajobraz i specyfika społeczno-turystyczna regionu. Równocześnie podstawową maksymą tej twórczości miał być „impresjonizm i ekspresjonizm, minimum słów, maksimum treści – gdy chodzi o ekspresję, budowanie aury poetyckiej – gdy chodzi o impresję. Walka z pustosłowiem.”[1] Członkowie grupy byli także organizatorem I Iławskiego Kwietnia Poetyckiego, zrealizowanego wiosną 1976 r. Uczestniczyli w przygotowaniu kilku kolejnych edycji tego konkursu. Pełnoletni członkowie grupy, jako członkowie iławskiego oddziału Stowarzyszenia „Pojezierze” tworzyli ponadto Teatr Poezji.

Przypisy

  1. Ewa Jolanta Głębicka, Grupy literackie w Polsce 1945-1989: leksykon, Warszawa, Wiedza Powszechna, 2000, s. 450.

Bibliografia

  1. Głębicka, Ewa Jolanta: Grupy literackie w Polsce 1945-1989 : leksykon / Ewa Jolanta Głębicka. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 2000, s. 450.
  2. Niesiobędzki, Wiesław: Iławskie konkursy poetycki / Wiesław Niesiobędzki // „Informator Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego »Pojezierze« w Olsztynie”. - 1979, grudzień, s. [14-17].

Zobacz też