Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Krusyna

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Olsztyński zespół wokalno-taneczny działający od końca lat pięćdziesiątych do drugiej połowy lat siedemdziesiątych.[1]

Skład (z 1967 r.)

Źródło:Helena Piotrowska, "Przyjdź, będziesz tańczyć... wspomnienia o Wojciechu Muchlado", Olsztyn 2004.

Historia

Zespół został założony 2 grudnia 1958 r. przy 29 Olsztyńskiej Drużynie im. Michała Kajki z inicjatywy Barbary Jankowskiej. Repertuar zespołu (złożonego z grupy wokalnej i tanecznej) bazował przede wszystkim na piosenkach, tańcach i tzw. „gadkach” z regionu warmińsko-mazurskiego. Po raz pierwszy „Krusyna” wystąpiła w styczniu 1959 r. na imprezie choinkowej zorganizowanej dla dzieci z Domu Dziecka we Fromborku. Drużynowym był wówczas Zbigniew Krysik, a pierwszy skład zespołu stanowili wówczas: Irena Miszkinis, Jacek Grzywacz, Piotr Grabowski i Jarosław Biesikowski[2]. Już w roku 1959 do opieki nad zespołem dołączył Wojciech Muchlado, który zajął się choreografią oraz Janusz Laddy – opiekun grupy wokalnej. „Krusyna” wielokrotnie występowała w kraju i za granicą. W 1970 r. zespół liczył już siedemdziesiąt osób. Za swoją działalność otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, Złotą Odznakę „Zasłużonym dla ZHP” oraz Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Przypisy

  1. Brak szczegółowych danych
  2. Według informacji Barbary Michalskiej (Zawadzkiej)

Zobacz też

  1. Profil zespołu na portalu NaszaKlasa oraz wspomnienia byłych członków zespołu