Grupa Teatralna Przebudzeni

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Logo zespołu
Źródło:http://www.psouu-ostroda.eu.org
Założona w Ostródzie w 2002 roku.

Historia

Grupa Teatralna „Przebudzeni” powstała w maju 2002 roku i od początku funkcjonuje przy ostródzkim oddziale Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Członkami teatru są także uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. Zespół ściśle współpracuje z Młodzieżową Grupą Teatralną „Zmysł” i jak dotąd przygotował pod kierunkiem Moniki Kazimierczyk sześć spektakli.

Działalność artystyczna

Spektakl „Dylematy”
Źródło:http://www.psouu-ostroda.eu.org

Zrealizowane spektakle:

  • Mały Książę
  • Chłopiec z zapałkami
  • Co z tą miłością
  • Uskrzydlona codzienność
  • Maszyna
  • Dylematy-

Nagrody i wyróżnienia

Bibliografia

  1. Giniewicz, Marek: „Dylematy” Przebudzonych z nagrodą główną : sukces ostródzkiej grupy teatralnej / Marek Giniewicz // „Gazeta Olsztyńska”. – 2009, nr 261, dod. „Gazeta Ostródzka”, nr 45, s. 9.
  2. Kamiński, Elek: Doceń swój talent : Przegląd form teatralnych / Elek Kamiński // „Gazeta Olsztyńska”. – 2006, nr 127, dod. „Kurier Mrągowski”, nr 22, s. 13.

Zobacz też

Oficjalna strona grupy