Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich - Płośnickie Lato Teatralne 2008

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: [1]
Źródło: [2]
Źródło: [3]
Dwudziesta pierwsza edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Amatorskich – Płośnickie Lato Teatralne, zorganizowana w Płośnicy, powiat działdowski w dniach 11-14 czerwca 2008 r.

Organizatorzy

Przy współpracy:

Cele

  • Wyrównanie szans scenicznych pomiędzy teatrami amatorskimi dzieci i młodzieży z małych miejscowości a grupami z dużych aglomeracji poprzez cykl warsztatów teatralnych
  • Doskonalenie posiadanych umiejętności poprzez prezentowanie własnych spektakli oraz omawianie ich z jurorami i instruktorami prowadzącymi warsztaty teatralne
  • Integracja dziecięcych i młodzieżowych środowisk teatralnych
  • Wymiana doświadczeń
  • Tworzenie i umacnianie kultury teatralnej w środowisku wiejskim
  • Popularyzacja działań teatralnych
  • Promowanie wsi jako miejsca mogącego tworzyć kulturę o wyższych aspiracjach

Opis

Przegląd ma charakter konkursowy, ogólnopolski. Uczestniczą w nim zespoły, które się same zgłaszają. Nie jest przeprowadzana selekcja zgłoszonych zespołów. Charakterystycznym elementem Przeglądu są warsztaty teatralne dla wszystkich uczestników, dla aktorów grup teatralnych, dla instruktorów tych grup lub warsztaty indywidualne. Przegląd w 2008 r. zgromadził 27 formacji teatralnych, z całej Polski: Olsztyna, Warszawy, Nowej Soli, Zabrza, Ostródy, Lipinek, Gniewina, Brodnicy. Występy oceniane były przez jury powołane przez organizatora. Przewodniczącym jury był Andrzej Fabisiak. Członkowie jury prowadzili również warsztaty teatralne.

Jury

Uczestnicy

Laureaci

Nagrody

Bibliografia

  1. ABC : XXI Płotnickie Lato Teatralne / ABC // „Gazeta Olsztyńska”. – 2008, nr 83, dod. „Gazeta Działdowska”, nr 15, s. 6.
  2. Czerwińska, Małgorzata: Pierwsze miejsce dla Teatru Algiz-Contra z Działdowa : o palmę pierwszeństwa walczyło 27 teatrów z Polski / Małgorzata Czerwińska // „Gazeta Olsztyńska”. – 2008, nr 140, dod. „Gazeta Działdowska”, nr 25, s. 4.

Multimedia

  • Filmy z imprezy [4]