Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich - Płośnickie Lato Teatralne 2005

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Osiemnasta edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Amatorskich – Płośnickie Lato Teatralne, zorganizowana w Płośnicy, powiat działdowski w dniach 15 – 18 czerwca 2005 r.

Organizatorzy

Przy współpracy:

Cele

  • Wyrównanie szans scenicznych pomiędzy teatrami amatorskimi dzieci i młodzieży z małych miejscowości a grupami z dużych aglomeracji poprzez cykl warsztatów teatralnych
  • Doskonalenie posiadanych umiejętności poprzez prezentowanie własnych spektakli oraz omawianie ich z jurorami i instruktorami prowadzącymi warsztaty teatralne
  • Integracja dziecięcych i młodzieżowych środowisk teatralnych
  • Wymiana doświadczeń
  • Tworzenie i umacnianie kultury teatralnej w środowisku wiejskim
  • Popularyzacja działań teatralnych
  • Promowanie wsi jako miejsca mogącego tworzyć kulturę o wyższych aspiracjach

Opis

Przegląd ma charakter konkursowy, ogólnopolski. Uczestniczą w nim zespoły, które się same zgłaszają. Nie jest przeprowadzana selekcja zgłoszonych zespołów. Charakterystycznym elementem Przeglądu są warsztaty teatralne dla wszystkich uczestników, dla aktorów grup teatralnych, dla instruktorów tych grup lub warsztaty indywidualne. Przegląd w 2005 r. zgromadził formacje teatralne z całej Polski, około 250 osób. Występy oceniane były przez jury powołane przez organizatora. Warsztaty teatralne poprowadzili teatrolodzy, instruktorzy teatralni, aktorzy, członkowie jury. Festiwal został objęty patronatem medialnym redakcji „Gazeta Działdowska” oraz portalu regionalnego www.wm.pl

Jury

Laureaci

Nagrody

Bibliografia

  1. pm: Fioletowe farfocle : przegląd teatrów / pm // „Gazeta Olsztyńska”. – 2005, nr 145, dod. „Gazeta Działdowska”, nr 25, s. 2.