Grupa Poetycka Łyna

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
(Przekierowano z Grupa Poetycka „Łyna”)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Grupa literacka działająca w Olsztynie w latach 1958-1960.

Historia

Grupa została powołana w niecodzienny sposób w listopadzie 1958 r. O jej zawiązaniu zdecydowali podczas towarzyskiego spotkania Klemens Oleksik, Edward Bernstein i Kazimierz Sopuch. Ustalili skład grupy, nazwali ją i opracowali manifest, który wraz z wierszami opublikowali następnie w prasie. I właśnie z prasy pozostali poeci dowiedzieli się o przynależności do grupy. Wiersze członków grupy oraz manifest opublikowano jednocześnie w „Słowie na Warmii i Mazurach”, oraz w „Archipelagu” – dodatku do „Głosu Olsztyńskiego”. Publikacje jednoczesne w organie prasowym PZPR i Stowarzyszenia Pax miały świadczyć o tym, że twórcy nowej grupy nie są związani ideowo z żadnym z tych pism. Autorzy wystąpienia chcieli także odciąć się od pozostałych twórców z grupy „Skarpa” i w ten sposób zwrócić na siebie uwagę krytyki i pism krajowych.[1] Grupa rozpadła się na początku 1960 r., po wyjeździe z Olsztyna Zenona Rzeplińskiego i Kazimierza Sopucha.

Członkowie

Działalność

W swojej deklaracji programowej twórcy "Łyny" głosili pełną tolerancję wobec różnych postaw artystycznych, postulowali potrzebę swobodnej dyskusji nad poezją oraz wyrażali zamiar opisania „piękna i bólu tej ziemi”, na której przyszło im tworzyć. Grupa ogłosiła kilka wspólnych kolumn poetyckich, głównie w „Archipelagu”. Z dodatkiem tym jej członkowie współpracowali także indywidualnie, publikowali też w innych pismach, m.in. w „Kierunkach”, wiersze Edmunda Germana opublikowano w „Nowej Kulturze”, rozwinięto współpracę ze „Współczesnością”. Już w listopadzie 1958 r. członkowie grupy prezentowali swoją twórczości na spotkaniach autorskich zorganizowanych w Łodzi przez Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich. Tego typu spotkania organizowano także w Olsztynie, m.in. w Klubie Stowarzyszeń Twórczych, w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki (10 grudnia 1958 r.), w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej (12 maja 1959 r.). Spotkania członków Łyny odbywały się najczęściej w redakcji „ Słowa na Warmii i Mazurach” lub w mieszkaniu Klemensa Oleksika, który opiekował się grupą, a potem ułatwił jej uczestnikom wydanie debiutanckich tomików w wydawnictwie „Pojezierze” (1960).

Przypisy

  1. Ewa Jolanta Głębicka, Grupy literackie w Polsce 1945-1989: leksykon, Warszawa, Wiedza Powszechna, 2000, s. 183.

Bibliografia

  1. Chłosta-Zielonka, Joanna: Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 / Joanna Chłosta-Zielonka. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010, s. 209.
  2. Głębicka, Ewa Jolanta: Grupy literackie w Polsce 1945-1989 : leksykon / Ewa Jolanta Głębicka. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 2000, s. 183-184.