Edmund German

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Tomik poezji Edmunda Germana
(1936- ) – poeta, autor opowiadań i felietonów

Biografia

Urodził się 1 września 1936 roku w Gietrzwałdzie. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Olsztynie (1951-1953). Od 1954 roku pracował w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gietrzwałdzie, Okręgowym Sądzie Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie, był korespondentem „Słowa Powszechnego”, w latach 1969-1975 pracował w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Olsztynie, następnie krótko w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie. W 1977 roku wyjechał do Republiki Federalnej Niemiec.

Twórczość

Debiutował w 1955 roku w czasopiśmie „Warmia i Mazury” wierszem Ujek. Należał do Związku Literatów Polskich. Reprezentował województwo olsztyńskie na VI Zjeździe Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych w Zielonej Górze w 1963 roku. Publikował felietony w gwarze warmińskiej na łamach „Słowa na Warmii i Mazurach”. Jego poezje publikowane były w zbiorze Mutacje. Antologia młodych poetów olsztyńskich (Olsztyn, 1976). Jest autorem tomików poezji:

  • Gorzki pąk rzeczywistości (Olsztyn, 1960)
  • Odgłosy skróceń (Olsztyn, 1969)

Bibliografia

  1. Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 : praca zbiorowa / pod red. Jana Chłosty. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, 1991. – Bibliogr. – S. 26-27.
  2. Rojek Józef Jacek: Literaci & literatura Warmii i Mazur : przewodnik eseistyczny / Józef Jacek Rojek. – Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych, 2008. – S. 84-85.