Jan Sobczyk

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło:Współcześni pisarze województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1972, s. 123.

(1936-2012) – poeta, prozaik

Biografia

Urodził się 22 stycznia 1936 r. w Brzuzie koło Opoczna, w rodzinie Anny i Andrzeja Badurów. Ukończył Technikum Handlowe w Lipinach, a w 1957 r. Studium Nauczycielskie w Olsztynie. Od lat siedemdziesiątych mieszkał w Warszawie, gdzie zmarł 27 stycznia 2012 roku.

Działalność

W latach 1952-1956 wykonywał różne zawody. W 1956 r. został stypendystą redakcji miesięcznika "Warmia i Mazury". W latach 1961-1965 pracował jako nauczyciel w Szałstrach koło Olsztyna. Równocześnie pisał wiersze i opowiadania. Brał czynny udział w próbach organizowania środowiska młodych twórców w Olsztynie. Był członkiem Grupy Literackiej „Skarpa”, a także Klubu Młodych Twórców „Malwa”.

Twórczość

Publikacja wydana przez „Pojezierze”, Olsztyn-Białystok 1983.
Publikacja wydana przez „Pojezierze”, Olsztyn 1972.

Debiutował w 1951 r. na łamach „Sztandaru Młodych”, w którym ukazał się jego wiersz pt. Aktywista. W późniejszych latach wydał tomiki poezji:

 • Święto wiatrów (1960)
 • W płomieniach sekund (1962)
 • Źrenica (1980)
 • Krew na butach (2006)
 • W sprawie dokończenia kompozycji Johna Lennona (2007)
 • Kartki wyrwane z Iliady (2010)

Jego wiersze nie są pozbawione swojej specyfiki. „Sobczyk tworzy w nurcie poezji antykatastroficznej, antyspołecznej, antyludzkiej, poezji konkretnej, toteż twórczość Sobczyka bardzo często jest trudna do zaakceptowania, do swobodnego przytaknięcia głową, że wszystko jest w porządku.”[1] Pisał także opowiadania, m.in.:

 • Notatnik w waciaku (1981)
 • Droga na górę (1983)

a także poematy, m.in.:

 • Astronom z czarną różą (1970)
 • Michał Kajka (1973)
 • Chcę być psem z metalu (2003)
 • Chleby Piotra Goszczyckiego (2005)

W 1999 r. ukazała się jego powieść Wycieczka na Górę Synaj

Przypisy

 1. Goszczycki Piotr, Kartki wyrwane z Iliady - Jan Sobczyk, materiał zamieszczony na stronie internetowej Kuźni Literackiej

Bibliografia

 1. Rojek, Józef Jacek: Literaci & literatura Warmii i Mazur. Przewodnik eseistyczny / Józef Jacek Rojek. – Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych, 2008. - S. 88-89.
 2. Współcześni pisarze województwa olsztyńskiego / [red. nauk. Edward Martuszewski ; aut. not biograficznych Jan Burakowski et al. ; aut. bibliogr. Sabina Siemaszko, Tamara Wajsbrot.]. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1972. – S. 123-124.

Zobacz też

 • Goszczycki Piotr, Kartki wyrwane z Iliady - Jan Sobczyk, materiał zamieszczony na stronie internetowej Kuźni Literackiej
 • Nowe pokolenia pamięci – Jan Sobczyk, materiał zamieszczony na stronie internetowej http://sklodowski.pl