Biblioteka w Sokółkach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obecny budynek biblioteki w Sokółkach. Fot. Marta Adamczyk, 2010.
Źródło: Archiwum Biblioteki w Sokółkach
Dawny budynek biblioteki sprzed 1986 r. Fot. Marta Adamczyk, 2010.
Źródło: Archiwum Biblioteki w Sokółkach
Czytelnia filii bibliotecznej w Sokółkach. Fot. Marta Adamczyk, 2010.
Źródło: Archiwum Biblioteki w Sokółkach
Stanowiska komputerowe. Fot. Beata Grudzińska, 2011.
Źródło: Archiwum Biblioteki w Sokółkach

Filia biblioteczna Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalach Oleckich, działająca od 1948 r.

Siedziba

Sokółki, 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 46

Historia

Biblioteka powstała w 1948 r. jako Gminna Biblioteka Publiczna. W 1955 r. przemianowana została na Gromadzką Bibliotekę Publiczną (w 1973 r. przywrócono jej pierwotną nazwę). W 1973 roku posiadała filię biblioteczną w Mazurach i 18 punktów bibliotecznych. Pięć lat później została Filią Biblioteczną Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalach Oleckich. Po niemal 40 latach, w 1986 r. placówkę umieszczono w nowym lokalu, gdzie znacznie poprawiły się warunki korzystania z biblioteki. Od 2000 r. instytucja działa w ramach połowy etatu. W 2010 roku zostaje przeprowadzony kapitalny remont całej placówki.

Kadra

Cel

Misją placówki jest zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalno-oświatowych lokalnego środowiska, popularyzacja książki i czytelnictwa oraz historii i dorobku miejscowości i gminy. Biblioteka realizuje swoje zadania poprzez gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, współpracę z bibliotekami innych sieci i innymi instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami.

Działalność

W latach 60-tych i 70-tych w bibliotece organizowane były wieczornice związane z obchodami rocznic państwowych, a więc święta wyzwolenia, rewolucji październikowej, wojska polskiego. Od 1972 r. przy placówce działał Ośrodek Wiedzy Rolniczej, w którym odbywały się szkolenia rolników i gdzie gromadzono literaturę i prasę rolniczą oraz inne materiały propagandowe. Lata 70-te i 80-te to także okres szczególnej promocji literatury społeczno-politycznej. Organizowano wówczas olimpiady wiedzy, konkursy, wystawy. Dość ważnym okresem w działalności biblioteki był miesiąc maj i Dni Kultury Oświaty Książki i Prasy. Lata 90-te to okres znacznego spadku funduszy przeznaczonych na działalność biblioteki. Podstawową formą popularyzacji książki stały się głównie lekcje biblioteczne, głośne czytanie bajek i spotkania dla dzieci i młodzieży szkolnej. Obecnie biblioteka współpracuje z lokalnym ośrodkiem kultury, szkołą podstawową i gimnazjum w zakresie organizowania imprez kulturalno-oświatowych.[1]

Przypisy

  1. Dane z archiwum Biblioteki w Sokółkach.

Zobacz też

  • Strona Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich www.gckkowale.pl