Georg Hermanowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Flechsig Verlag, 07/2001.

(1918-1993) – pisarz, krytyk literacki, tłumacz

Biografia

Urodził się 27 listopada 1918 r. w Olsztynie, gdzie jego ojciec pracował jako stolarz. Po ukończeniu miejscowego gimnazjum rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie w Berlinie. Po wybuchu II wojny światowej przerwał studia i został wcielony do Wehrmachtu. Po 1945 r. studiował germanistykę, filologie klasyczne, historię sztuki i archeologię. Przez jakiś czas pracował w wydawnictwie jako lektor. Zajmował się także opracowaniem biografii wybitnych postaci: Jana Gutenberga i Mikołaja Kopernika. Zmarł 22 października 1993 r. w Bonn.

Twórczość

Hermanowski jest autorem prac literackich a także opracowań o charakterze biograficznym i historycznym. W swoim dorobku ma dwie historie literatury flamandzkiej Die modernę fldmische Literaturgeschichte (1963) oraz Umgang mit Belgen (1964). Przełożył blisko 200 książek na niemiecki, w tym wiersze i baśnie. Wiele z jego prac dotyczy Prus Wschodnich. Do edycji Kulturelles Erbe (1990), zawierającej 120 życiorysów wybitnych Niemców z sześciu wieków, opracował 30 biografii osób, pochodzących z Prus Wschodnich. Wydał także sześć bogato ilustrowanych przewodników po tych terenach, m.in. Ostpreussen-Lexikon fur alle die Ostpreussen Heben (1990), ilustrowany rycinami Heinza Georga Podehla. Encyklopedię Prus Wschodnich stworzył dla ludzi pochodzących z tego obszaru, oraz dla wszystkich, którzy pragnęli pogłębiać swoją wiedzę na ten temat. Szczegółowo omawia w nim historię, geografię i kulturę Prus Wschodnich, przybliżając najważniejsze postaci, zabytki i tradycje ziemi rodzinnej. Pisał też wiersze i utwory sceniczne, tematycznie związane z ziemią swego urodzenia: Reise in die Yergan-genheit (1966), Gerupfte Worte (1972), ...spurlos verschwinden nur Namen (1990), Knautschkat und Mein Hundche aus Kraupischken (1990). W 2000 r. został jednym z nominowanych w Plebiscycie Olsztynianin XX wieku na najwybitniejszego mieszkańca Stolicy Warmii i Mazur mijającego stulecia.

Bibliografia

  1. Chłosta, Jan: Więksi i najwięksi: twórcy kultury niemieckiej z Prus Wschodnich / Jan Chłosta. - Olsztyn: Książnica Polska, 1999. - S. 50-51.

Zobacz też