Gazeta Dywicka

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Dwumiesięcznik społeczno-kulturalny ukazujący się w Dywitach od 2004 r.

Redakcja

W pierwszym zespole redakcyjnym pracowali: Dorota Pszczoła (redaktor naczelny), Joanna Wilczek, Urszula Derlacz, Mirosława Klejna, Aneta Fabisiak-Hill, Anna Malińska, Marian Tyszkiewicz, Grzegorz Niedzielski (redaktor techniczny)

Historia

Pierwszy numer „Gazety Dywickiej” ukazał się w 2004 r. Pismo powstało jako inicjatywa społeczna, w redakcji pracują społecznie osoby związane z gminą Dywity – członkowie organizacji pozarządowych, nauczyciele, twórcy i animatorzy kultury. Przez cztery lata pismo wydawano jako kwartalnik, od 2008 r. jako dwumiesięcznik. Pismo o ISSN 1733-2796 wydawane jest w formacie A4.

Tematyka

Kwartalnik społeczno-kulturalny „Gazeta Dywicka” adresowany jest do mieszkańców gminy Dywity. Autorzy związani z gminą, a w szerszym kontekście z Warmią, prezentują reportaże historyczne, felietony, gadki warmińskie (autorstwa Łukasza Rocha), a także opisy działań związanych z animacją społeczną, edukacją, ochroną dziedzictwa kulturowego oraz życiem gminy (działalność samorządu, instytucji kulturalnych i oświatowych, organizacji pozarządowych i grup artystycznych, sylwetki zasłużonych mieszkańców, recenzje wydarzeń kulturalnych).
Artykuły cykliczne:

  • Tropem Warmińskiej Przyrody
  • Zabytki naszej gminy
  • Miejscowości naszej gminy
  • Co mówią nam nazwy?

Bibliografia

  1. Paździorko, Radosław: Jak gminna wieść niesie... : prasa wychodzi tam, gdzie najwięcej się dzieje / Radosław Paździorko // „Przegląd Warmiński”. – 2009, nr 1, s. 4.
  2. Warmiak: Już 5 lat minęło... / Warmiak. – Il. // „Gazeta Dywicka”. – 2010, nr 1, s. 7.

Przypisy

  1. Za: Warmia, Już 5 lat minęło..., „Gazeta Dywicka” 2010, nr 1, s. 7.
    W stopce redakcyjnej Kazimierz Kisielew wymieniany jest jako redaktor naczelny od 2006 r. – wcześniej podawano tylko adres redakcji, bez jej składu. O zmianach osobowych w zespole redakcyjnym informuje szeroko wskazany artykuł.