Galeria Hieronima Skurpskiego w Nidzicy

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Stała galeria autorska istniejąca od 1992 r. przy Nidzickim Ośrodku Kultury

Historia

Galeria powstała z inicjatywy członków Towarzystwa Ziemi Nidzickiej. Pomysł stworzenia galerii autorskiej Hieronima Skurpskiego pojawił się podczas wystawy twórczości artysty na nidzickim zamku na początku lat osiemdziesiątych. W lipcu 1992 r. dzięki staraniom władz miasta, stowarzyszenia oraz dyrekcji Nidzickiego Domu Kultury otwarto stałą ekspozycję prac Hieronima Skurpskiego w przystosowanym na ten cel pomieszczeniu XIV-wiecznego zamku. Początkowo galerię nazywano „Baszta” od miejsca ekspozycji prac.

Zbiory

Prace prezentowane w Galerii Hieronima Skurpskiego w Nidzicy zostały przekazane miastu przez artystę. W zbiorach galerii znajduje się sześćdziesiąt dzieł – trzydzieści obrazów olejnych i trzydzieści rysunków pochodzących z różnych okresów twórczości Hieronima Skurpskiego (z lat 1946-1988). Katalog towarzyszący ekspozycji zredagowała Krystyna Koziełło-Poklewska.

Zobacz też

Bibliografia

  1. Galeria „Baszta” Nidzica – zamek // „Olsztyński Informator Kulturalny”. – 1992, nr 6, s. 14.
  2. Kruk, Erwin: Hieronim i jego „Baszta” / Erwin Kruk. – (Z mazurskiego brulionu). – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 1998, nr 128, s. 9.