Fundacja Elbląg

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Logo Fundacji Elbląg.
Publikacja wydana w 2009 r. przez Elbląskie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych działające w ramach Fundacji Elbląg
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego działający w Elblągu od 2000 r.

Historia

Fundacja Elbląg istnieje od 2 lutego 2000 r. i jest niezależną organizacją, która została powołana przez miejscowy samorząd i stowarzyszenia reprezentujące interes lokalnej społeczności. Fundację utworzyli elblążanie reprezentujący trzy instytucje:

 1. Radę Miejską w Elblągu
 2. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 3. Elbląską Izbę Przemysłowo-Handlową

Siedziba

82-300 Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17

Cele

Celami Fundacji są:

 • wspieranie programów społecznych i gospodarczych, zakładających rozwój miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego, zwłaszcza w zakresie:
  • ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  • przeciwdziałanie patologiom - a szczególnie alkoholizmowi i narkomanii
  • ograniczaniu bezrobocia
  • pomocy społecznej i działalności charytatywno-opiekuńczej
  • oświaty i wychowania
  • rozwoju kultury i pielęgnacji kultury materialnej regionu
  • ochrony środowiska
  • poprawy bezpieczeństwa publicznego i ograniczania przestępczości
  • utrzymania i rejestracji obiektów zabytkowych, w tym również obiektów związanych z kultem religijnym
 • wspieranie i dofinansowywanie programów naukowych, naukowo-technicznych oraz prac naukowo-badawczych prowadzonych w zakresie możliwości rozwojowych miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego
 • promocję miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego[1]

Działalność

W swoich działaniach Fundacja skupia się na wspieraniu i finansowaniu inicjatyw obywatelskich w Elblągu i regionie. Fundacja finansuje działania elbląskich organizacji społecznych, przyznaje stypendia dla zdolnej młodzieży – programy stypendialne Słonik, Szansa, Agrafka, Agrafka Muzyczna. Corocznie organizowany jest również konkurs dla Filantropa roku oraz Konkurs Literacki promujący elbląskich pisarzy, poetów i publicystów. Program Literacki Fundacji Elbląg ma również za zadanie pomoc w wydawaniu publikacji przede wszystkim osobom debiutującym. Program ogłaszany jest co roku w dwóch kategoriach konkursowych: „Elbląska Publikacja Roku” i „Elbląski Rękopis Roku”. Laureat pierwszej kategorii otrzymuje nagrodę finansową, a zwycięski „rękopis” drugiej, zostaje wydany przez Fundację i przekazany autorowi. Jednym z przedsięwzięć Fundacji był również projekt „Średniowieczny wieżowiec”, dzięki któremu powstało młodzieżowe studio telewizyjne, emitujące swój program w lokalnej telewizji kablowej. A dzięki projektowi „Aktywizacja międzygeneracyjna” młodzi filmowcy, wspólnie z seniorami, realizują filmy o historii miasta. Fundacja Elbląg współpracuje przy tym z innymi organizacjami pozarządowymi, wśród których jest m.in. Akademia Rozwoju Filantropii oraz Fundacja im. Stefana Batorego.

Przypisy

 1. Statut Fundacji Elbląg, materiał zamieszczony na stronie internetowej Fundacji Elbląg

Bibliografia

 1. Gruzla, Jarosław Mariusz: Smak teraz / Jarosław M. Gruzla. - Elbląg : Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów, 2003.

Zobacz też