Festyn Ludowy w Asunach 2007

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Zaproszenie na imprezę
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Ósma edycja imprezy artystyczno-rozrywkowej pn. Festyn Ludowy, zorganizowana 25 sierpnia 2007 r. w Asunach.

Organizator

Przebieg

Cel opisywanego projektu stanowiła prezentacja muzyki i kultury ludowej Ukrainy oraz innych narodów słowiańskich, prócz tego zaś – popularyzacja miejscowych zespołów artystycznych oraz jednocześnie prezentacja zaproszonych grup muzycznych z Rosji oraz Ukrainy. Ósmą edycję Festynu zorganizowano w miejscowym Ośrodku Kultury Ukraińskiej. W Festynie udział wzięło siedem zespołów, uprawiających tzw. tradycyjną muzykę ludową: dwa z Ukrainy, dwa z Rosji oraz trzy z województwa warmińsko-mazurskiego. Imprezę zainicjowano o godzinie 17.00. Całość podsumowała całonocna zabawa taneczna przy wtórze granej przez zaproszone zespoły muzyki ludowej.

Uczestnicy

Bibliografia

  1. Zaproszenie VIII Festyn Ludowy 25 sierpnia 2007 roku w Ośrodku Kultury Ukraińskiej w Asunach //W: Zbiór dokumentów życia społecznego WBP w Olsztynie.