Kętrzyńscy Bandurzyści

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: „Życie Kętrzyna”, 2004, nr 19, s. 9.

Kętrzyński zespół artystyczny o repertuarze złożonym z tradycyjnej ukraińskiej muzyki ludowej, aktywny artystycznie od 1993 r.

Historia

Zespół powstał w grudniu 1993 r. z inicjatywy Aleksandry Gbur, która wcześniej przez 10 lat prowadziła w Gdańsku zespół o podobnym charakterze. Zespół bandurzystów działa przy Parafii Kościoła greckokatolickiego w Kętrzynie. Jego członkami są uzdolnieni muzycznie uczniowie szkół podstawowych Kętrzyna z klas V-VII jak również osoby zamieszkałe poza granicami miasta. W 1996 r. w skład zespołu wchodziło 13 muzyków, w 2004 r. - 15 [1]. W pracy z zespołem uczestniczył wówczas również proboszcz parafii Kościoła greckokatolickiego w Kętrzynie, ojciec Bazylian Tymoteusz Fesz.

Opis

W swoim repertuarze zespół ma ukraińskie pieśni i melodie ludowe oraz pieśni religijne. Próby zespołu odbywają się przy klasztorze Ojców Bazylianów w Kętrzynie, również ich recitale odbywają się m.in. w tej świątyni. Stroje członków zespołu szyje i projektuje matka Aleksandry Gbur.<br. Do 2004 r. zespół zagrał ok. 200 koncertów.

Skład zespołu[2]

Działalność

Do 2004 r. zespół dał ok. 200 koncertów w wielu miastach całej Polski. Zespół uczestniczył też w wielu przeglądach, festiwalach i imprezach muzycznych – w tym polskich (np. w Festiwalu Piosenki i Poezji Dziecięcej Elbląg 1994 czy Przeglądzie Zespołów Mniejszości Narodowych w Puńsku (1995)) oraz zagranicznych (np w 2002 r. - w festiwalu na Krymie; III miejsce).

Bibliografia

  1. Gbur, Aleksandra: Robię to, co kocham : 10-lecie kętrzyńskich Bandurzystów / Aleksandra Gbur ; rozm. Andrzej Tomczak // „Życie Kętrzyna”. - 2004, nr 19, s. 9.
  2. Muzyka : Zespół Bandurzystów z Kętrzyna // „Olsztyński Informator Kulturalny”. - 1996, nr 6, s. 12.

Przypisy

  1. Brak bieżących danych uściślających.
  2. Wg danych z 1996 r. //W: Muzyka. Zespół Bandurzystów z Kętrzyna, „Olsztyński Informator Kulturalny”, 1996, nr 6, s. 12, oraz z 2004 r. //W: Gbur Aleksandra: Robię to, co kocham. 10-lecie kętrzyńskich Bandurzystów, rozm. Andrzej Tomczak, „Życie Kętrzyna”, 2004, nr 19, s. 9.