Festiwal Zespołów Tanecznych Krajów Socjalistycznych Olsztyn ‘80

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Pierwsza edycja imprezy artystycznej Festiwalu Zespołów Tanecznych Krajów Socjalistycznych, zorganizowana w Olsztynie w 1980 r.

Organizator

Olsztyński Ośrodek Taneczny
Kierownik organizacyjny – Tadeusz Malec

Cele

 • Popularyzacja zespołowych form tanecznych i ich walorów artystycznych
 • Przegląd reprezentacyjnych zespołów tanecznych krajów socjalistycznych
 • Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie tańca zespołowego

Opis

Uczestnikami festiwalu były amatorskie zespoły prezentujące układy taneczne w kategoriach:
I - Zespoły tańca towarzyskiego w stylu Standard
II – Zespoły tańca towarzyskiego w stylu Latina
III – zespoły małych form tanecznych
IV – zespoły estradowo-rewiowe
Zespoły były zgłaszane przez organizacje i instytucje centralne, w krajach socjalistycznych, zrzeszone w Zespole ds. Tańca Krajów Socjalistycznych. Festiwal odbył się w hali widowiskowo-sportowej Urania. Puchary ufundował i wręczał Prezydent Olsztyna. Komisja Sędziowska Festiwalu liczyła 13 osób. W jej skład wchodziło po dwóch sędziów z każdego państwa, członka Zespołu ds. tańca Krajów Socjalistycznych oraz dodatkowo sędzia gospodarzy. Komisja Sędziowska oceniała:

 • opracowanie choreograficzne, kompozycję, dramaturgię, wyraz artystyczny, oryginalność formy
 • interpretację, dobór elementów i kroków technicznych, sposób ich wykonania
 • dobór muzyki i poziom techniczny nagrań magnetofonowych
 • estetykę strojów
 • ogólną wartość artystyczną układów
 • wartość estetyczną i wychowawczą

Uczestnicy

 • Zespół tańca towarzyskiego – „Ewrika”, Moskwa – Związek Radziecki
 • Zespół małych form tanecznych – „Akademik”, Brno – Czechosłowacja
 • Zespół tańca towarzyskiego w standardzie i łacinie – ‘Styl” J. Pawlika, Praga – Czechosłowacja
 • Zespół małych form tanecznych – Nowe Zamki – Czechosłowacja
 • Zespół tańca towarzyskiego – Węgry
 • Zespół małych form tanecznych =Karlmarkstadt – Niemiecka Republika Demokratyczna
 • Zespół małych form tanecznych – „Saga” – Polska
 • Zespół małych form tanecznych – „Rytm” z Olsztyna
 • Zespół estradowo-rewiowy „Concord”, Świętochłowice – Polska
 • Zespół tańca towarzyskiego Politechniki Gdańskiej, standard i łacina , Gdańsk – Polska

Laureaci

 • Zespoły małych form tanecznych – 1 miejsce - „Rytm” z Olsztyna
 • Zespoły tańca towarzyskiego w stylu standardowym – 1 miejsce – „Styl” J. Pawlika z Pragi
 • Zespoły tańca towarzyskiego w stylu Ameryki Łacińskiej – 1 miejsce – „Styl” J. Pawlika z Pragi
 • Zespoły estradowo-rewiowe – 1 miejsce – zespół „Concord” ze Świętochłowic

Bibliografia

 1. I Festiwal Zespołów Tanecznych Krajów Socjalistycznych Olsztyn 80 // „Kwartalne Wiadomości Olsztyńskiego Ośrodka Tanecznego w Olsztynie”. – 1980, nr 2, s. [4-6].