Festiwal Kultury Świata 2010 w Lidzbarku Warmińskim

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Zespół Tańca Ludowego „MICHAAR”
Źródło: http://lidzbarkwarminski.wm.pl

Festiwal Kultury Świata 2010 w Lidzbarku Warmińskim

Druga edycja międzynarodowej imprezy taneczno-muzycznej pn. Festiwal Kultury Świata w Lidzbarku Warmińskim, zorganizowana 16 sierpnia 2010 r.

Organizator

Cele

  • popularyzacja idei wielokulturowości
  • prezentacja muzycznych oraz tanecznych tradycji narodów świata

Uczestnicy

  • zespół T-Ta z Indonezji
  • Zespół Tańca Ludowego „MICHAAR” z Rosji

Opis

Festiwal mimo nazwy nie miał charakteru konkursowego, lecz jedynie prezencyjny. Sceną imprezy był lidzbarski Amfiteatr Miejski, gdzie zaprezentowały się zaproszone do Lidzbarka Warmińskiego dwa zespoły – z Indonezji oraz Rosji. Pierwszy z zespołów – T-Ta z` Universytetu Paramadina w Dżakarcie (Indonezja) – zaprezentował wiązankę tradycyjnych tańców indonezyjskich, np. Saman, Betawi, Rantak i Zapin, Belinese, a także samodzielnie wymyślone układy taneczne. Z Rosji zaproszono jeden ze słynniejszych zespołów folkowych Jakucji - Zespół Tańca Ludowego „Michaar” (kierownictwo artystyczne: Aleksander Okoyomow i Semen Starostin). Grupa – w barwnych strojach ludowych - przedstawiła program złożony z bardzo atrakcyjnych i specyficznych w charakterze tańców Ludzi Północy.
Wstęp na festiwal był bezpłatny.