Ewa Kozłowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Poematy prozą wydane w 2008 r. Źródło: [1]
(1972- ) - pisarka, fotograf, romanistka, tłumacz języka francuskiego

Biografia

Urodziła się w Olecku w 1972 r. Ukończyła studia romanistyczne na Sorbonie w Paryżu oraz Uniwersytecie Aix-Marseille II, Uniwersytecie Warszawskim. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

Twórczość

Fotografuje i pisze poematy prozą. Współpracowała z Agencją Prasową Fotonowa oraz „Biuletynem Fotograficznym” . Zrealizowała szereg projektów fotograficznych m.in. „Mapa Polski” (2007) w tym: Poznańska Śródka, Wrocławskie Krzyki, Pietrasze, Ełcka Orzeszkowa oraz Projekt Rumunia (2007), Tożsamość (2007), Proust odnaleziony (2008), Wojnowo (2008), Litwa (2008), Portrety litewskie (2009), Zapach wieczoru/Oleckie Impresje (2010)

Publikacje

  • Starowiercy z Wojnowa, Olecko 2008
  • Małe impresje = Les petites impressions , Olecko 2008 – poematy prozą

Wystawy

Nagrody i odznaczenia

Jest laureatką wielu konkursów fotograficznych. Otrzymała stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2008)

Bibliografia

  • jkk: Zapach wieczoru / Oleckie Impresje Ewy Kozłowskiej : wystawa w Izbie Historycznej / jkk // „Gazeta Współczesna. – 2011, nr 21, s. 4.

Zobacz też

  • Strona internetowa artystki [2]