Dni Kultury Chrześcijańskiej ’95 w Nidzicy

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Trzydniowa impreza o charakterze edukacyjno-artystycznym, promująca dziedziny kultury związane tematyką, twórcami lub instytucjami chrześcijańskimi, zorganizowana w dniach 9-19 czerwca 1995 r. w Nidzicy.

Organizator

  • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha w Nidzicy
  • Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Nidzicy

Opis

Opisywana impreza odbyła się w nidzickim kościele.

Przebieg

Na program Dni złożyły się przede wszystkim prelekcje, lecz także konkursy plastyczne i związane z nimi wystawy: Konkurs Plastyczny „Kim jest dla mnie Jan Paweł II?” oraz Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Papież Polak”.

  • 9 czerwca (piątek); 18.00 – wykład Tadeusza Żeleźnika (Warszawa) pt. Rola środków społecznego przekazu w Nowej Ewangelizacji (połączony z promocją czasopisma „Słowo – Dziennik Katolicki”)
  • 10 czerwca (sobota); 18.00 – referat ks. Michała Tunkiewicza (Olsztyn) Akcja Katolicka dziś
  • 11 czerwca (niedziela):

Bibliografia

  1. Dni Kultury Chrześcijańskiej : program //W: ze zbiorów dokumentów życia społecznego WBP w Olsztynie; nr 77/11/98.