Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Logo galerii.
Fot. Piotr Grdeń.
Źródło: Archiwum Galerii EL.
Fot. Piotr Grdeń.
Źródło: Archiwum Galerii EL.

Galeria sztuki działająca w Elblągu od 1961 r.

Siedziba

ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg

Historia

Inicjatorem powstania Galerii EL był Gerard Kwiatkowski – plastyk zatrudniony w 1961 r. w elbląskich Zakładach Mechanicznych „Zamech”. W celu realizacji swego zamierzenia zwrócił się on do władz miejskich o przekazanie na pracownię plastyczną zniszczonego w czasie II wojny światowej XIII-wiecznego kościoła dominikańskiego. Po wykonaniu niezbędnych napraw i odgruzowaniu pomieszczeń Galeria EL znalazła miejsce w ocalałych częściach obiektu. W dniu 24 lipca 1961 r. zorganizowano pierwszą wystawę prac Gerarda Kwiatkowskiego i Janusza Hankowskiego i tę datę uznaje się za początek istnienia Galerii EL. W 1969 r. Galerię przekształcono w stały warsztat pracy twórczej - Laboratorium Sztuki. W latach 1976-1982 działalność placówki była zawieszona z powodu remontu i adaptacji do nowych zadań. Wraz z ponownym otwarciem obiektu Galeria zyskała interdyscyplinarną formułę „Centrum Sztuki”.

Dyrektorzy

Działalność

Od samego początku Galeria stanowiła miejsce spotkań i działań eksperymentalnych, a przedsięwzięciami, które zadecydowały o jej randze i zapewniły jej odrębność wśród innych galerii, były organizowane od 1965 r. Biennale Form Przestrzennych. Od tamtego czasu zorganizowano setki imprez o najróżnorodniejszym charakterze, a wśród nich:

  • wystawy indywidualne i zbiorowe artystów polskich i zagranicznych
  • ekspozycje tematyczne i problemowe, takie jak np. „Sympozjum Truso”, organizowane w latach 1992-1997
  • międzynarodowe spotkania i konfrontacje artystyczne
  • warsztaty, jak np. Międzynarodowe Warsztaty Komputerowe (1988-1989)
  • happeningi i widowiska czasoprzestrzenne, jak np. „Noc Dziadów”, „Dies Irae”, „Krzesane z murów” (lata 80-te)
  • imprezy muzyczne – to tam na początku lat 60-tych powstał klub jazzowy – EL Klub Jazzu tradycyjnego, organizuje się eksperymentalne działania w zakresie popularyzacji muzyki jazzowej, yassowej, poważnej czy poezji śpiewanej, służą temu cykliczne przeglądy, jak np. „Noce pod księżycem a może pod dwoma - Elbląskie Spotkania z Poezją Śpiewaną” (organizowane od 1995 r.)

Galeria promuje również lokalnych twórców w kraju i zagranicą.

Bibliografia

  1. Tomczyk, Ryszard: Obszar Galerii El i początki aliansu ze sztukami plastycznymi / Ryszard Tomczyk // „Tygiel”. – 2005, nr 2-3, s. 5-19.

Zobacz też