Bronisław Dowgiałło

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
(1910-1999) – muzyk ludowy, cymbalista

Biografia

Ur. 18 czerwca 1910 r. w Wilnie. Zdobył wykształcenie podstawowe. Od 1946 r. mieszkał w województwie olsztyńskim, w Górowie Iławeckim.

Twórczość

Bronisław Dowgiałło był aktywnym działaczem województwa olsztyńskiego i popularyzatorem muzykowania na ludowym instrumencie muzycznym – cymbałach strunowych. Prowadził nauczanie gry na cymbałach w Bartoszyckim Domu Kultury. Od 1976 r. był członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych i uczestniczył w kolejnych zjazdach STL. Występował indywidualnie oraz w zespole Cymbaliści. Zapraszany przez instytucje, organizacje i towarzystwa społeczno-kulturalne z terenu województwa olsztyńskiego oraz całego kraju chętnie uczestniczył w organizowanych imprezach i przeglądach. Brał udział:

Nagrody i odznaczenia

Bronisław Dowgiałło został uhonorowany licznymi dyplomami, listami gratulacyjnymi, podziękowaniami. W 1980 r. odznaczony Honorową Odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”.

Bibliografia

  1. Informacja biograficzna Ob. Bronisława Dowgiałły, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 1/405
  2. Cymbaliści wileńscy z warmińsko-mazurskiego, Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach, 2012