Bogdan Domoradzki

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Dziedzictwo kulturowe Ziemi Oleckiej, Pod red. Janiny Anuszkiewicz, Olecko, 2003.
Źródło: Dziedzictwo kulturowe Ziemi Oleckiej, Pod red. Janiny Anuszkiewicz, Olecko, 2003.

(1974- ) – malarz amator, poeta

Biografia

Urodził się 4 stycznia 1974 r. w Olecku. Ukończył Technikum Hodowlane w Olecku (obecnie Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych). Mieszka w Kowalach Oleckich.

Twórczość

Jest artystą utalentowanym i wszechstronnym. Pisze poezje, opowiadania, prozę. Jego wiersze znalazły się w zbiorze "Dziedzictwo kulturowe Ziemi Oleckiej", Olecko, 2003. Zajmuje się malarstwem. Pracuje w technice olejnej oraz wykonuje akwarele, rysunki i szkice. „Każda chwila, którą przeżywa, każde zapatrzenie się na życie znajduje swoje odzwierciedlenie w pracach, które nigdy nie są pospolite, a urzekają swoją niezgłębioną tajemnicą” [1]. Bogdan Domoradzki brał udział w wystawach organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalach Oleckich (1998-2003) oraz m.in.

  • Wystawa „Jeden człowiek – dwa słowa” – Olecko 1998 r.
  • Wystawa Twórczości Ludowej – Kietlice 1999 r.

Uczestniczył w Ogólnopolskich Warsztatach „Integrujące Tworzenie” – Olecko 1997 r.

Bibliografia

  • Dziedzictwo kulturowe Ziemi Oleckiej : praca zbiorowa / pod red. Janiny Anuszkiewicz. – Olecko : Stowarzyszenie Twórców Ludowych Mazur i Suwalszczyzny, 2003. – S. 78-80.

Przypisy

  1. Dziedzictwo kulturowe Ziemi Oleckiej, Pod red. Janiny Anuszkiewicz, Olecko, 2003, S. 78