Biennale Form Przestrzennych w Elblągu 1969

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
W Biennale uczestniczył m.in. artysta Paweł Freisler - autor sztuk wizualnych, rzeźb, obiektów i neoawangardowych akcji.
Źródło:http://culture.pl/

Trzecia edycja Biennale Form Przestrzennych zorganizowana w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 1969 r. w Elblągu.

Opis

Podczas III elbląskiego Biennale, zorganizowanego jako przedsięwzięcie o charakterze studyjnym, zaproponowano wyjście poza schemat artystyczny przyjęty dla dotychczasowych edycji Biennale Form Przestrzennych. Pozostawiono uczestnikom pełną swobodę wyboru koncepcji i tworzywa, pozyskiwanego nadal w elbląskich zakładach przemysłowych. Obok prac rzeźbiarskich, wykonanych z metalu dla przestrzeni plenerowych (jak ta Zbigniewa Książkiewicza), powstały dzieła będące efektem poszukiwań synkretycznych i działań angażujących światło, barwę oraz dźwięk.

Organizatorzy

W skład komitetu organizacyjnego III Biennale weszło 18 elbląskich działaczy kultury, reprezentujących Zakłady Mechaniczne „Zamech” jako instytucję patronującą imprezie, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Truso” i władze kulturalne. Na komisarza imprezy powołano Gerarda Kwiatkowskiego. Do prezydium komitetu organizacyjnego weszli: Mirosław Dymczak (przewodniczący), Wincenty Pańko (sekretarz) oraz Włodzimierz Sak, Gerard Kwiatkowski i Ryszard Tomczyk.

Uczestnicy

W stosunku do lat poprzednich znacząco ograniczono liczbę uczestników imprezy, zapraszając tylko pięciu twórców w charakterze stypendystów: Kazimierę Szymańską (Warszawa), Włodzimierza Borowskiego (Warszawa), Piotra Perepłysia (Warszawa), Pawła Freislera (Warszawa) i Zbigniewa Książkiewicza (Elbląg).

Ciekawostki

Ze względu na braki materiałowe i inwestycyjne nie wszystkie prace zostały zrealizowane. Decyzja, by pozostawić niedokończone dzieła na poziomie udokumentowanych projektów wymogła narodziny protokonceptualizmu, w którym pomysły twórcze są samodzielnymi wartościami artystycznymi.

Bibliografia

  1. Tomczyk, Ryszard: Elbląskie Laboratorium Sztuki w latach 1969-1971 / Ryszard Tomczyk // „Rocznik Elbląski”. – 1973, t. 6, s. 256-269.

Zobacz też