Archiwum Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Akta Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie (1922-1939) z Archiwum Akademii Rolniczo-Technicznej. Źródło: Olsztyńskie archiwa, Olsztyn, 2009.
Archiwum działające w latach 1950-1999.

Historia

W 1950 roku powołano Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie. Nie zachowały się dokumenty powołujące Archiwum WSR. Początkowo funkcjonowało jako składnica akt. Pierwszy ślad działalności archiwum pochodzi z 1953 roku. W latach 1955-1957 Archiwum zajmował się Kazimierz Jakubowski, który prowadził również kronikę szkoły i protokołował obrady senatu, następnie Emilia Żurek (1956-1965). W 1958 roku zarządzeniem rektora nakazano przekazywanie akt do archiwum. W 1961 roku Archiwum przyporządkowane było sekretariatowi. W latach 1970-1986 archiwum opiekowała się Wacława Siek, były pracownik Archiwum Państwowego. W 1972 roku przekształcono WSR w Akademię Rolniczo-Techniczną, która w 1989 roku otrzymała imię Michała Oczapowskiego. Wprowadzono również Instrukcję kancelaryjną w sprawie obiegu akt w AR-T. Określono zasady przekazywania akt do Archiwum. Zasób archiwalny zgromadzony był w bloku 19 przy pl. Łódzkim 2. Prowadzone były księga inwentarzowa akt, inwentarz kartkowy akt, księga korzystających, spisy zdawczo-odbiorze akt. Przeprowadzano brakowanie. W 1982 roku zarządzeniem rektora wprowadzono Instrukcję kancelaryjną określającą zasady przekazywania dokumentów do archiwum. W 1987 roku wprowadzono Jednolity rzeczowy wykaz akt regulujący pracę archiwum. W 1983 roku dyrektor Archiwum Państwowego w Olsztynie powołał w ART archiwum zakładowe wchodzące w skład państwowego zasobu archiwalnego. W latach 1988-1997 archiwum kierowała dr Bogumiła Glogowska, w 1997 roku przejęła mgr Anna Wójcicka (absolwentka historii i archiwistyki Uniwersytetu Wrocławskiego). Archiwum zakończyło swoją działalność, po powstaniu w 1999 roku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zasób Archiwum ART obejmował lata 1919-1999 i wynosił 700 m.b. Archiwum ART połączono z Archiwum Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie tworząc Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zasób

Zasób Archiwum stanowiły

  • Akta Wyższej Szkoły Rolniczej z lat 1950-1972
  • Akta szkół wyższych działających poza Olsztynem, które decyzją Rady Ministrów zostały zamknięte, a kompetencje i dokumentacja przejęte przez WSR. Są to akta Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego z Cieszyna oraz Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego z Łodzi
  • Podzespół Inwestycji Szkół Wyższych w Olsztynie z lat 1951-1991
  • Podzespół Towarzystwa Przyjaciół ART z lat 1966-1991
  • Podzespół Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Łężanach z lat 1946-1999
  • Akta poszczególnych Wydziałów Akademii Rolniczo-Technicznej z lat 1972-1999
  • Akta Instytutu Biologii Stosowanej, Instytutu Nauki o Wychowaniu, Biura Rektora, Sekretariatu Dyrektora Administracyjnego, Biura ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

Nagrody

W 1979 roku Wacława Siek została wyróżniona przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych prof. Tadeusza Walichnowskiego Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Archiwistyki” dla najlepiej prowadzonego w Polsce archiwum uczelnianego.

Bibliografia

  1. Kasparek, Danuta: Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / Danuta Kasparek // W : Olsztyńskie archiwa : informator / pod red. Danuty Kasparek. – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie ; Wydawnictwo Littera, 2009. – S. 51-73. – Bibliogr.