Anton Funk

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Allenstein, Volksblatt Druckerei, 1925.
Źródło: W zbiorach WBP w Olsztynie.
Allenstein, Volksblatt Druckerei, 1929.
Źródło: W zbiorach WBP w Olsztynie.

(1867-1956) – nauczyciel, historyk, autor książek poświęconych dziejom i zabytkom Olsztyna oraz Prus Wschodnich

Biografia

Urodził się 16 lutego 1867 r. w Bogen (obecnie Bugi koło Lidzbarka Warmińskiego), jako syn rolnika. W 1889 r. ukończył seminarium nauczycielskie w Braniewie. 12 marca 1889 r. podjął pracę w podolsztyńskich Dajtkach, potem w Dobrym Mieście (do końca 1891 r.)., a następnie w Olsztynie. Po ukończeniu kursów w Królewcu i Bonn został nauczycielem w szkole zawodowej dla rzemieślników. Po 1945 r. zamieszkał z dziećmi w Nordheim, potem w Unterammergau, gdzie zmarł 14 lutego 1956 r.

Działalność

Do 1920 r. był aktywnym działaczem Ostdeutcher Heimatdienst. Pełnił funkcje przewodniczącego rady miasta Olsztyna. Angażował się też w działalność organizacji zawodowych nauczycieli. Jest autorem prac dotyczących historii Prus Wschodnich oraz Olsztyna (przeznaczonych do nauczania w szkołach niemieckich). Ponadto napisał:

  • część Geschichte der Stadt Allenstein (1903-1931), w opracowaniu Hugona Bonka
  • Geschichte der St. Jakobi-Kirche In Allenstein (1925)
  • Chronologisches Verzeichnis der Urkunden, Berichte und Schriftstücke zu den Urkundenbüchern zur Geschichte der Stadt Allenstein (1929)
  • Das Schloß Allenstein (1930)

W 1955 r. ukazała się drukiem najważniejsza w jego dorobku praca pt. Geschichte der Stadt Allenstein von 1348 bis 1943. Wydanie publikacji wznawiano jeszcze dwukrotnie w 1979 i 1992 r. Obok Hugona Bonka był jednym prowadzących badania weksylologiczne dotyczące Flagi Olsztyna.[1]

Bibliografia

  1. Chłosta, Jan: Biografie Niemców z Prus Wschodnich / Jan Chłosta. – Olsztyn : SQL, 2010. – S. 56, 58.

Przypisy

  1. Janusz Jasiński, Nad flagą Olsztyna dyskusje toczą się blisko 100 lat, „Posłaniec Warmiński”, 2003, nr 14, s. 10.