Anna Kunzendorf-Samulowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Rocznik Olsztyński, T. 18 (2009), s. 469
(1933-2007) – historyk sztuki, muzealnik

Biografia

Urodziła się 18 lipca 1933 roku w Poznaniu. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Pracę magisterską napisała na temat architektury rezydencjonalnej Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem pałacu Raczyńskich w Rogalinie w 1955 roku. Nie mogąc znaleźć pracy w zawodzie zdecydowała się na przyjazd do Olsztyna i podjęła pracę w Muzeum Mazurskim w Olsztynie na stanowisku instruktora oświatowego (1955-1956). Następne trzy lata pracowała w Wydziale Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, gdzie zajmowała się inwentaryzacją zbiorów. Lata 1964-1971 poświęciła wychowaniu dzieci, do pracy w Muzeum wróciła w styczniu 1971 roku. Zajmowała kolejne muzealne stanowiska, od asystenta do starszego kustosza. W 1971 roku została kierownikiem Działu Sztuki Współczesnej oraz opiekowała się zbiorami metali. Była rzeczoznawcą i członkiem Komisji do Spraw Ocen i Wyceny P.P. „Desa” Dzieła Sztuki i Antyki Salon w Olsztynie, była członkiem komisji kwalifikacyjnej zabytków ruchomych przy wojewódzkim konserwatorze zabytków. W 1976 roku została kierownikiem Działu Sztuki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (szczególną pieczę sprawowała nad pracownią Sztuki XIX i XX wieku), następnie od 1985 roku Działu Sztuki XIX i XX wieku. W 1990 roku przeszła na emeryturę, pracowała wówczas w niepełnym wymiarze godzin do końca września 1996 roku. Zmarła 31 października 2007 roku. Pochowana na cmentarzu w Gietrzwałdzie, obok męża Andrzeja Samulowskiego.

Działalność

Samulowska była bardzo dobrą organizatorką, doskonale przygotowaną. Dbała o systematyczne poszerzanie zbiorów Muzeum. Odbywała liczne podróże wyszukując ciekawe obiekty do uzupełnienia zbiorów.

Oraz wiele innych wystaw.

Twórczość

Publikowała w 70.latach recenzje wystaw artystycznych w "Gazecie Olsztyńskiej", prace i opracowania naukowe w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich”, „Roczniku Olsztyńskim”. Opracowała katalogi licznie organizowanych wystaw.

Bibliografia

  1. Prusińska, Grażyna: Anna Kunzendorf-Samulowska (1933-2007) / Grażyna Prusińska // „Rocznik Olsztyński”. – T. 18 (2009), s. 469-474.