Anna-Barbara Czuraj-Struzik

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1965 - ) - nauczycielka dyplomowana, dziennikarka, poetka (pseud. Dobrawa Sobolewska, Robert Sobolewski).

Życiorys

Urodzona 13 stycznia 1965 roku w Milanówku. Szkołę Podstawową ukończyła w Działdowie. Tu również ukończyła Podstawową Szkołę Muzyczną I stopnia im Arno Kanta. Do szkoły średniej uczęszczała w Olsztynie, Gdańsku i Działdowie (tu złożyła maturę). Uczęszczała również do Średniej Szkoły Muzycznej w Olsztynie i Gdańsku. Należała do Związku Harcerzy Rzeczypospolitej, prowadziła drużynę harcerską.

Po studiach (UMK w Toruniu, Filologia Polska, studia dzienne mgr, 1991 r. ), w 1992 roku podjęła pracę w szkolnictwie w charakterze nauczyciela polonisty. Pracuje do dziś (SP nr 3 Działdowo – 3 lata, Gim. Nr 2 Działdowo – 11 lat, Technikum Hotelarskie w Malinowie - 11 lat).

Od 1996 roku prowadzi młodzieżową grupę teatralną Algiz-Contra i na tym polu również odnosi sukcesy. Pisze scenariusze teatralne dla młodzieży i reżyseruje je. Przygotowuje również młodzież do licznych konkursów recytatorskich.

Od 2000 do 2008 roku pracowała w Gazecie Działdowskiej i Olsztyńskiej. Była redaktorem naczelnym Gazety Działdowskiej (2000 i 2001 rok). W Gazecie Działdowskiej kilka lat prowadziła m.in. Prasowy Kącik Poezji, w którym debiutowało wielu młodych utalentowanych ludzi z regionu działdowszczyzny. Prowadziła szereg wieczorów poetyckich i prelekcji na temat poezji dla dzieci i młodzieży.

Od 2009 do 2012 roku była redaktorem naczelnym Tygodnika Działdowskiego, mutacja Gazety Ciechanowskiej.

W marcu 2012 roku powróciła do współpracy z Gazetą Olsztyńską i Działdowską. Jest autorką licznych artykułów o tematyce społecznej, kulturalnej i politycznej.

Prywatnie interesuje się literaturą, muzyką, poezją, publicystyką, teatrem. Uwielbia pływanie, łażenie po górach i grę w szachy. Ma męża Michała, syna Rafała i wnuczkę Julię oraz sześć kochanych czworonogów.

Twórczość artystyczna

Wydała trzy tomiki wierszy;

 1. „Światło w bursztynie” (UM Ciechanów) – 2005r.
 2. „Pal się błagam życie moje” (UM Działdowo) 2007 r.
 3. „44 i 4 wiersze na deszcz” (UM Działdowo) 2011 r.

Jej wiersze poza tym ukazały się w;

- Ośmiu Działdowskich Almanachach Poezji

 1. Działdowski Almanach Poezji „Muzyka słowem pisana” – (2002r.) – UM Działdowo
 2. Działdowski Almanach Poezji „W nurcie naszych strof „ – (2004r.) – UM Działdowo
 3. Działdowski Almanach Poezji „Pokolenia” – (2007r.) – UM Działdowo
 4. Działdowski Almanach Poezji „Czas zatrzymany poezją” – (2009r.) – UM Działdowo
 5. Działdowski Almanach Poezji „Tam gdzie rodzą się wiersze” – (2013r.) – UM Działdowo
 6. Działdowski Almanach Poezji SDKS- „Portfel Literacki” – (2015r.) – Starostwo Powiatowe w Działdowie.
 7. Vigusiowa Kuźnia Słowa, wiersze i bajeczki dla dzieci – (2015r.) – wydawca - Zakład Produkcji Obuwia Vi-GGa-Mi w Działdowie.
 8. Działdowski Almanach Poezji SDKS – „Działdowo... miasto moje a w nim” – (2016r.) – UM Działdowo (należała również do kolegium redakcyjnego niektórych z wymienionych pozycji, jestem redaktorem naczelnym siódmego almanachu „Tam, gdzie rodzą się wiersze” (2013r.).
 9. Działdowska Kuźnia Słowa Dzieciom, baśnie, opowiadania, - bajeczki i wiersze (2017r.)- UM Działdowo. (była redaktorem wydania).
 10. Nie całkiem umieramy, czyli Działdowska Kuźnia Słowa Pamięci Zbyszka Rzeszutko.(2017r.) – UM Lidzbark. (była redaktorem wydania).

- Siedmiu almanachach poezji wydanych poza Działdowem

 1. W miesięczniku „Poezja Dzisiaj”. (2005r.), Wydawnictwo Książkowe IBiS.
 2. Almanachu Poezji ”Świat Marzeń i Świat Rzeczywistości” (2010r.). wydanym przez SAP w Warszawie oraz bibliotekę w Burkacie.
 3. Almanach Poezji Ziemi Ciechanowskiej „Otwarte Złotym Kluczem” (2011r.) – HORYZONT Ciechanów.
 4. Mławsko-Działdowski Almanach Poezji „Zbliżenia 3” (2013r.) – UM Mława.
 5. Almanach Opinogórski „Opinogóra w poezji” (2014r.) – HORYZONT Ciechanów.
 6. Ogólnopolski Almanach Literacki „Santo Subito” Wydany z Okazji Kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. (2014r.) – wydawnictwo św. Macieja, Lubliniec.
 7. Międzynarodowy Almanach Poezji „Naturalne Piękno” – wydawnictwo św. Macieja, Lubliniec 2017r.


W pokonkursowych zbiorach poezji.

 1. I Ogólnopolski Konkurs Poezji „O Miecze Władysława Jagiełły”- (2000r.) – Starostwo Powiatowe w Działdowie.
 2. II Ogólnopolski Konkurs Poezji „O Miecze Władysława Jagiełły”- (2007r.) – Starostwo Powiatowe w Działdowie.
 3. III Ogólnopolski Konkurs Poezji „O Miecze Władysława Jagiełły”- (2008r.) – Starostwo Powiatowe w Działdowie.
 4. I Ogólnopolski Konkurs Poezji „O Miecz św. Katarzyny Aleksandryjskiej” UM Działdowo.(Współorganizowała ten konkurs oraz była redaktorem wydania tomiku pokonkursowego).
 5. II Ogólnopolski Konkurs Poezji o Miecz Św. Katarzyny Aleksandryjskiej (Współorganizowała ten konkurs oraz była redaktorem wydania tomiku pokonkursowego).

W tym roku UM Działdowo i Biblioteka Miejska w Działdowie kontynuuje ów pomysł, została ponownie poproszona aby zasiąść w jury konkursu.


 • Przez szereg lat zasiadała w jury Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Złote Piórko” organizowanego przez GOK Płośnica. Moje wiersze znalazły się również w wydaniach pokonkursowych.
 • Zasiadała w jury konkursów obok Wojciecha Kassa i Krzysztofa Tabaczki).

Inne

 • Zorganizowała Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Ks. Jana Twardowskiego – odbyły się już trzy edycje. Uczestniczyła młodzież ze wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiecie działdowskim.
 • Kwartalnik literacki Tygiel (rok 2006) zamieścił obszerną recenzję, napisaną przez prof. Ryszarda Tomczyka na temat jej pierwszego zbioru poezji.
 • Wiele liryków publikowały Gazeta Olsztyńska i Tygodnik Ciechanowski. Na temat drugiego zbioru wierszy udzieliła wywiadu do Radia Olsztyn w 2007 roku.
 • Publikuje również na ogólnopolskim portalu poetyckim „poezja.org”
 • W bieżącym roku aktor Mirosław Zbrojewicz czytał jej liryki , podczas IV edycji Powiatowych Wieczorów z Poezją, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Działdowie.
 • Obecnie pracuje nad czwartym zbiorem poezji oraz powieścią fantasy.
 • Jest również redaktorem naczelnym w kolegium redakcyjnym najnowszej pozycji, Stowarzyszenia Działdowska Kuźnia Słowa – pt. Działdowska Kuźnia Słowa Dzieciom. W pozycji tej znajdzie się m.in. baśń jej autorstwa pt. Baśń o Smoku Cynamonie – cz. I pt. Śmieciszcza” oraz kilka wierszy dla dzieci.
 • W Gazecie Działdowskiej kilka lat prowadziła prasowy Kącik Poezji, w którym debiutowało wielu młodych, utalentowanych ludzi.

Prowadziła szereg wieczorów poetyckich i prelekcji na temat poezji dla młodzieży naszego powiatu.

 • Napisała szereg opowiadań, które przez wiele lat publikowała w Gazecie Działdowskiej i Olsztyńskiej (publikacje pod własnym nazwiskiem lub pseudonimem Robert Sobolewski).

Scenariusze i sztuki

Scenariusze (jednoaktówki ) dla grupy teatralnej Algiz-Contra – m.in.:

 • Smok przy krawężniku,
 • Nie obwiniajcie jej,
 • Mała Kassandra,
 • Litania na rok 2000 i dalej,
 • Absurd i inne.

Inne publikacje /prasowe, popularnonaukowe

Przez 12 lat (od 2000 roku) pisała regularnie artykuły, reportaże, opowiadania i felietony do Gazety Działdowskiej, Gazety Olsztyńskiej oraz Tygodnika Działdowskiego (z racji pracy dziennikarskiej i prowadzenia przez kilka lat, jako redaktor naczelny obu tygodników). Do chwili obecnej współpracuje z Gazetą Działdowską i Olsztyńską.

Przynależność do grup, stowarzyszeń, organizacji

 • od listopada 2011 r. Działdowska Kuźnia Słowa (współzałożyciel),
 • od 2016 r. należy do Stowarzyszenia Autorów Polskich (oddział Ciechanów)

Nagrody i odznaczenia

 • Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Poezji o Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratusza (2010).
 • Wcześniej w 2005 r. w tym samym konkursie otrzymała wyróżnienie w formie publikacji książkowej, co stało się jednocześnie jej książkowym debiutem.
 • Nagrody i wyróżnienia w konkursach poezji organizowanych w Ciechanowie, Mławie i Działdowie. (np. wyróżnienie i III nagroda podczas Ciechanowskich Poetyckich Nocy Świętojańskich)
 • Pierwsze miejsce podczas Dziesiątej Ciechanowskiej Poetyckiej Nocy Świętojańskiej (2017)

Zobacz też

Źródło

 1. Informacje nadesłała Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie (dyr. Justyna Lytvyn).