Alien Style Two

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalach Oleckich.

Grupa taneczna break dance z Kowali Oleckich.

Siedziba

Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich,ul. Kościuszki 46

Skład osobowy

W pierwszym składzie zespołu znaleźli się:

Po trzech latach grupę stanowili:

Od 2009 r. do chwili obecnej w grupie działają:

Historia

Pierwszą nazwą zespołu była „Ape Groove”, a następnie „O co Be?”. Początki grupy sięgają 2004 r., kiedy to czterech nastolatków, pasjonatoów tańca break dance, rozpoczęło regularne treningi (2-3 razy w tygodniu) w Domu Kultury, jednocześnie ćwicząc w piwnicach lub na placu targowym. Od połowy 2004 r. do końca roku rolę instruktora pełnił Maciek Kłos z Olecka. Od 2005 r. podjęli ćwiczenia samodzielne. Pierwszy znaczący występ grupy odbył się podczas imprezy festynowej RADIO5 w Kowalach Oleckich (2005). W czerwcu 2005 r. wzięli udział w I Ogólnopolskim Turnieju Break Dance - Strefa Wolnostylowa w Ornecie natomiast w 2007 r. w Gołdapi podczas I Otwartych Zawodów Breakedance Mazoory Style Connection. 16-18 sierpnia 2005 r. grupa „O co Be?” uczestniczyła we wspólnych spotkaniach w Krasnoznamieńsku w ramach projektu ”Przyjazna młodzież - Przyjazna Przyszła Europa”. Tancerze biorą udział w lokalnych imprezach i festynach, zarówno w Kowalach Oleckich, jak i sąsiednich gminach. Występowali m.in. w rodzinnym mieście podczas „Dnia wiosny”, „Dnia dziecka”, „Mikołajek”, „Kowaliada|Kowaliady]], oraz dożynek.

Działalność artystyczna

W 2006 r. jako autorzy projektu w ramach Programu Pracowni Umiejętności i Rozwoju Filantropii w Polsce „Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana”, otrzymali grant na zakup materacy do ćwiczeń i ochraniaczy. W 2007 r. w ramach tegoż projektu uzyskali fundusze na warsztaty taneczne w Gdańsku dla 5 osób oraz zakup ochraniaczy.[1]

Przypisy

  1. Dane według Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalach Oleckich.