Wojewódzki Konkurs Popularyzujemy Literaturę Rolniczą na Warmii i Mazurach 1968/1969

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Rozbudowany projekt kulturalno-oświatowy zrealizowany w okresie lat 1968-1969 w miastach o wsiach Ówczesnego województwa olsztyńskiego.

Organizator

Współorganizator

 • Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
 • Wydział Rolnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
 • redakcja czasopisma „Nasza Wieś
 • Wojewódzki Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych
 • Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
 • Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej
 • Zarząd Wojewódzki Związku Kółek i Organizacji Rolniczych

Cele

 • popularyzacja czytelnictwa wśród rolników Warmii i Mazur
 • wzrost wiedzy rolniczej i czytelniczej mieszkańców regionu Warmii i Mazur

Opis

Konkurs zorganizowano z inicjatywy Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Ten aktywizujący całe województwo projekt adresowany był do popularyzatorów wiedzy rolniczej – zarówno ludzi z branży jak i pracowników kultury. Przygotowania rozpoczęto we wrześniu 1967 r. – opracowano wtedy m.in. wytyczne w sprawie uzupełniania i opracowywania zbiorów literatury rolniczej, wydrukowano też ulotki w 5 wzorach o łącznej ilości 20 tysięcy egzemplarzy, 3 ogłoszenia informacyjne, program z uwagami metodycznymi oraz plakat barwny wg projektu Bożeny Jankowskiej. Na nagrody przeznaczono 100 tysięcy zł. Założenia i uwagi metodyczne opracowali Jan Burakowski, oraz A. Potok[1] z Rolniczego Rejonowego Zakładu Doświadczalnego w Bęsi. Drukami zajmował się Henryk Jakubiec.
Konkurs rozpoczął się 1 października 1968 r., oficjalnie zamknięcie miało miejsce w dniach 2-3 czerwca 1969 r. W konkursie wzięło udział 1583 uczestników, w tym 479 bibliotekarzy i kierowników punktów bibliotecznych. Z okazji konkursu powstało 296 zespołów zrzeszających popularyzatorów literatury rolniczej. W ramach całości przebiegu konkursu zorganizowano m.in. 2219 wystaw książek, 1623 odczyty i pogadanki oraz 1359 przeglądów książek w placówkach kultury całego województwa. Wydano również z tej okazji 221 katalogów tematycznych. Impreza kończąca wojewódzki projekt miała miejsce w klubie „Relax” na zamku w Nidzicy.

Laureaci

Wyróżniających się popularyzatorów książek o tematyce rolniczej wyróżniono nagrodami pieniężnymi o łącznej wysokości 83 tysięcy zł, zaś aktywne placówki – nagrodami rzeczowymi o wartości 213 tysięcy zł. Nagrodami pierwszego stopnia wyróżniono zespoły popularyzatorów z Państwowych Gospodarstw Rolnych Bezledy oraz Ryn. Indywidualną nagrodę pierwszego stopnia otrzymała Leokadia Turek, bibliotekarka z Henrykowa.

Bibliografia

 1. Kronika wydarzeń z życia bibliotek 1966-1970 //W: Biblioteki publiczne na Warmii i Mazurach – przeszłość i teraźniejszość : 30 lat bibliotek na Warmii i Mazurach / komitet redakcyjny. – Olsztyn: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny, 1976. – S. 108, 109.

Przypisy

 1. Brak danych nt. imienia.